Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

region

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Koncepce cestovního ruchu pro město Třebíč a jeho region
 (Jindra Svobodová)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/htjhh/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Současná spolková činnost, zaměřením na vyškovský region
 (Tereza Řezníková)

2015, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/iu8pb/ | Dramatická umění / Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management | Theses on a related topic

Mapování alejí a stromořadí - region Bruntálsko
 (Magdalena DŮJKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//ankuap// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Theses on a related topic

Možnosti rozvoje turistického potenciálu na území MAS Region HANÁ.
 (Lucie VOJTĚCHOVÁ)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//4es43r// | Geografie / Regionální geografie | Theses on a related topic

Znojemský region jako zdroj prožitku v mateřské škole
 (Lada Růžičková)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j2swd/ | Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Švédský region Värmland z pohledu cestovního ruchu
 (Lucie Uhrová)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l578g/ | Filologie / Skandinávská studia | Theses on a related topic

Fenomén sportu a jeho význam pro region Nového Města na Moravě
 (Jana Poulová)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p8w16/ | Geografie a kartografie / Geografie | Theses on a related topic

History and Analysis of Chinese Restaurants in a Selected Region
 (Bianca Nicole Necpal)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

https://is.vsh.cz/th/q6cdm/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hospitality Management | Theses on a related topic

Der Neubeginn – Die Integration der ausgesiedelten Sudetendeutschen aus der Region Mährisch-Altstadt in die Gesellschaft des Nachkriegsdeutschlands am Beispiel der Schicksale einiger Familien
 (Lucie Borkovcová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/noco8/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství německého jazyka pro základní a jazykové školy | Theses on a related topic

Analýza relevance vytvoření společného trhu s plynem v zemích V4 dle návrhu The Gas Target Model for the Visegrad Region
 (Pavel Svoreň)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w3qb5/ | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)