Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

job club

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

JOB CLUB - skupinová forma poradenství Úřadu práce České republiky
 (Adéla Suhradová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//jq8blk// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

JOB CLUB - skupinové poradenství zaměřené na získání vhodného pracovního místa
 (Šárka Minarčíková)

2010, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/83080 | Hospodářská politika a správa / Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy | Práce na příbuzné téma

Job club
 (Magdaléna Horáková)

2010, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//etsfia// | Sociologie / Sociologie - Andragogika | Práce na příbuzné téma

JOB CLUB - skupinová forma poradenství jako součást podporovaného zaměstnávání
 (Jolana PALINKOVÁ)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//171d2b// | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Nezaměstnanost a strukturální analýza poradenského programu job club
 (Dana PETROVSKÁ)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//a4l8s0// | Pedagogika / Andragogika v profilaci na personální management | Práce na příbuzné téma

Job klub, s rekvalifikací zpět do práce
 (Milan Tikal)

2019, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/opoqd/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Porovnání motivace a úspěšnosti klientů v rámci Pracovně poradenského centra Cheb a Job clubů na Úradech práce
 (Martina Kryslová)

2014, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//4ax5r0// | Pedagogika / Andragogika | Práce na příbuzné téma

Projekt pro realizaci Job clubů na Úřadu práce v Litoměřicích
 (Kamila VLČKOVÁ)

2008, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/3088 | Sociální politika a sociální práce / | Práce na příbuzné téma

Potřeby dlouhodobě nezaměstnaných týkající se jejich uplatnění na trhu práce.
 (Lenka Řezáčová)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kmz8a/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Práce na příbuzné téma