Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 4 » (celkem 36 prací)
Flóra a vegetace rybích sádek a rybníků a jejich vztah k půdní semenné bance a šíření diaspor
 (Kateřina Bubíková)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ilpx7/ | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Druhová bohatost a variabilita cévnatých rostlin, mechorostů a měkkýšů na vlhkostním gradientu
 (Eva Hettenbergerová)

2013, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qs972/ | Biologie (čtyřleté) / Botanika | Práce na příbuzné téma

Krytenky rašelinišť a slatinišť: druhová skladba, ekologie a jejich využití
 (Zuzana Lizoňová)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tf0bl/ | Ekologická a evoluční biologie / | Práce na příbuzné téma

Produkce, funkční a chemické složení nadzemní biomasy a chemické složení opadu alpinské tundry Východních Sudet v reakci na seč
 (Michaela KONEČNÁ)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//yi6jdg// | Ekologie a ochrana prostředí / Ekologie a ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Vliv stáří porostu, okolí a půdních podmínek stanoviště na druhové složení a zmlazení dřevin v porostech náletových dřevin opuštěných vesnic na Tachovsku
 (Florindo MACAXI)

2018, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//zq148m// | Učitelství pro střední školy / Bi-Ch | Práce na příbuzné téma

Vliv acidifikace a vápnění na druhové složení a diverzitu bylinného patra na ekosystémové stanici Rájec
 (Iveta Müllerová)

2018, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ihwyfd// | Lesnictví / | Práce na příbuzné téma

Vegetace mokřadních a rašelinných luk Rožnovské Bečvy a její změny vlivem různého managementu
 (Monika Dršková)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q5j3l/ | Ekologická a evoluční biologie / Botanika | Práce na příbuzné téma

Vztah půdní semenné banky a aktuální vegetace na loukách a úhorech v NP Podyjí
 (Jana Kůrová)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sqwp8/ | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Vliv hospodaření a podmínek prostředí na druhové složení flóry a vegetace rybníků
 (Michal Juříček)

2009, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/roybb/ | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Mravenci a jejich symbionti v Tišnově a jeho blízkém okolí
 (Iveta Dvořáčková)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x1n6a/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství přírodopisu pro základní školy Pedagogické asistentství matematiky pro základní školy | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 4 » (celkem 36 prací)