Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

dulni voda

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Chování a vlastnosti metanu v systému voda-hornina-plyn v reálných podmínkách zatopené dílčí pánve OKR.
 (Veronika Zedek)

2018, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/133990 | Hornictví / Hornictví a hornická geomechanika | Práce na příbuzné téma

Laboratorní studium interakce důlní vody ze štoly Prokop (Stříbro) s kalcitickým vápencem ve vsádkových experimentech
 (Kateřina Pavlečková)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w3gge/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Těžba zlata ve Zlatých Horách, její vliv na důlní vody a znovuvyužití důlních vod
 (Petra Horáková)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129961 | Nerostné suroviny / Environmentální biotechnologie | Práce na příbuzné téma

Uhelná doba aneb nyní už jen voda
 (Iva DOKOUPILOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta umění / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//865llr// | Výtvarná umění / Grafika | Práce na příbuzné téma

Geochemické vyhodnocení změn důlní vody v přírodním mokřadním systému ve Zlatých Horách
 (Kristína Majorošová)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ddcpf/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Vztah podzemních a povrchových vod v povodí Balinky s důlními vodami
 (Jana Vnučková)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ae7q0/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Práce na příbuzné téma

Omezení formování důlních vod v rosicko-oslavanském revíru eliminací vcezu povrchových vod
 (Romana Čapková)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wfox8/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Vyhodnocení vlivu úpravny důlních vod Emerán na kvalitu vypouštěné vody
 (Marta Šedivá)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115701 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Vliv vypouštění důlních vod na kvalitu vod řeky Olše v letech 2004 – 2014
 (Renata Buľáková)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119993 | Nerostné suroviny / Voda - strategická surovina | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)