Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

hydrochemie dulnich vod

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Vliv vypouštěných důlních vod z Dolu Paskov na kvalitu povrchových vod Olešné a Ondřejnice
 (Petra Bystrzycká)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98251 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Dynamika vývoje chemismu důlních vod na ložisku Rožná
 (Michal Vokurka)

2020, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141640 | Geologické inženýrství / | Práce na příbuzné téma