Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Klíčová slova

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 26 theses)
Ekologicko-faunistická charakteristika rovnokřídlého hmyzu (Orthoptera) hornické krajiny (Důl Paskov)
 (Jaromír Juříček)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108271 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Theses on a related topic

Střevlíkovití brouci (Carabidae) hornické krajiny (Důl Paskov)
 (Iveta Frömlová)

2014, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103621 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Theses on a related topic

Efektivita dobývání zbytkové plochy ve 112. sloji závodu Důl Paskov
 (Jan Mitka)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108189 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Posouzení jednotlivých způsobů prevence průtrží uhlí a plynů při dobývání porubů na závodě Důl Paskov
 (Lukáš Frýdl)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108121 | Hornictví / Hornické inženýrství | Theses on a related topic

Porovnání a ekonomické zhodnocení různých způsobů rozjezdu porubů v podmínkách Dolu Paskov
 (Radim Hruzík)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108206 | Hornictví / Hornické inženýrství | Theses on a related topic

Návrh přípravy a dobývání porubního bloku č. 059 607 v jižní části sloje 059 od roviny překopu č. 2347/1 dobývacího prostoru Dolu Paskov
 (Petr Stachel)

2014, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103563 | Hornictví / Hornické inženýrství | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 26 theses)