Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Jakost

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 11 prací)
Management jakosti - kontrola kvality výrobků pro jaderné elektrárny
 (Martina Sobotková)

2011, Bakalářská práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/ylkw4/ | Ekonomika a management / Organizace a řízení malých a středních firem | Práce na příbuzné téma

Legislativní a institucionální zabezpečení certifikace systémů managementu jakosti v České republice
 (Martin Pejčoch)

2014, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104587 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Management jakosti | Práce na příbuzné téma

Certifikace jakosti v podniku
 (Lucie Řezníčková)

2011, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//49tajb// | Ekonomika a management / Management podniku: Management malých a středních podniků | Práce na příbuzné téma

Vytvoření podmínek pro zavedení systému managementu jakosti, následné zavedení tohoto systému a certifikace ISO 9001:2000 v malé firmě
 (Filip Moravec)

2012, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//ktnwjb// | Hospodářská politika a správa / Evropská hospodářskosprávní studia | Práce na příbuzné téma

Systém managementu jakosti/Quality management system
 (Zuzana Marešová)

2016, Bakalářská práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/kgbi8n/ | Ekonomika a management / Řízení a ekonomika průmyslového podniku | Práce na příbuzné téma

Certifikace managementu jakosti na vnitřním trhu EU - případová studie
 (Pavlína Rödlová)

2007, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/5656 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Práce na příbuzné téma

Certifikace managementu jakosti a její přínosy
 (Helena Řepová)

2007, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/3591 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Přínosy zavedení a certifikace managementu jakosti v MSP
 (Jitka Podroužková)

2007, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/1761 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Interní audit systému managementu jakosti v s.r.o.
 (Veronika Valentová)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/kon98/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Práce na příbuzné téma

Optimalizace systému managementu jakosti v podniku SFI a. s.
 (Jana NECKAŘOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//pbmu0i// | Ekonomika a management / Management a ekonomika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 11 prací)