Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

certifikace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Projekt zavedení certifikace NADCAP ve společnosti XYZ
 (Kateřina Kadalová)

2015, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//5bmcgu// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Theses on a related topic

Případová studie: Dopady certifikace Fairtrade na družstvo Coobana
 (Pavla KOTÍKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//i2zs1m// | Sociální politika a sociální práce / Mezinárodní humanitární a sociální práce | Theses on a related topic

Analýza možností certifikace systému managementu společenské odpovědnosti organizací
 (Nela Kobzíková)

2018, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128811 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Management kvality | Theses on a related topic

Certifikace a zkušebnictví v oblasti poplachových systémů
 (Martin Klepal)

2016, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//n94f3v// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

Welfare zvířat v oděvním průmyslu - návrh etické certifikace
 (Nicola Grünthalová)

2019, Bakalářská práce, NEWTON College a.s. / NEWTON College a.s.

http://theses.cz/id//n3xf5p// | Ekonomika a management / Globální podnikání a management | Theses on a related topic

Certifikace projektového řízení
 (Milan Babka)

2016, Bakalářská práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//8az8nf// | / | Theses on a related topic

Manažer dalšího vzdělávání - kompetence, vzdělávání, certifikace
 (Kamila Grünerová)

2015, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//mpe2cq// | Specializace v pedagogice / Vzdělávání dospělých | Theses on a related topic

Využití certifikace Fair trade a Direct trade v marketingové strategii českých pražíren kávy a kaváren
 (Petra Bočková)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/69018 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Cestovní ruch | Theses on a related topic

Vliv certifikace normy ISO 9001 na zvýšení výkonnosti podniku
 (Petra Novotná)

2018, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//tzxdv5// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)