Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

kolon

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 25 theses)
Separace polárních látek v HILIC systémech na modifikovaných a nemodifikovaných silikagelových kolonách
 (Alexandra Moldová)

2017, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//hrw5op// | Chemie / Analytická chemie | Theses on a related topic

Srovnání transportních dat výplně změřených na destilačních kolonách s různým průměrem
 (Eliška Lyko Vachková)

2019, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//eo3nsl// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Theses on a related topic

Stanovení separační účinnosti plněné rektifikační kolony na systému methanol - voda v kontinuálním režimu
 (Rustem Omarov)

2019, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//127qoo// | Inženýrství a management / | Theses on a related topic

Příprava a charakterizace monolitické kapilární kolony s integrovaným elektrochemickým detektorem
 (Matěj Koubek)

2016, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//2gh7ja// | Chemie / Analytická chemie | Theses on a related topic

Adsorpční studie odstranění mědi pomocí směsi šišek na pevném lůžku v náplňových kolonách
 (Pavlína Bártová)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/120024 | Nerostné suroviny / Minerální biotechnologie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 25 theses)