Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

nizsi stupen gymnazia

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Postoje žáků vybraných základních škol a nižšího stupně víceletého gymnázia k tématu vlastenectví v Rychnově nad Kněžnou
 (Markéta TRUHLÁŘOVÁ)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//5ie13r// | Učitelství pro střední školy / Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol a učitelství technické a informační výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Analýza vlivu médií v prostředí druhého stupně základní školy a nižších stupňů gymnázia (srovnávací studie)
 (Zlatuše CARDOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//e7blu5// | Učitelství pro základní školy / NJ-OV | Theses on a related topic

Vztah mezi učitelem a žákem na 2. st. ZŠ a nižším stupni víceletého gymnázia z pohledu vnímání sebe samého a jejich vzájemné interakce
 (Kamila SRBOVÁ)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//jx0ky6// | Učitelství pro střední školy / ČJn-OVan | Theses on a related topic

Školní úspěšnost žáků 2. stupně základní školy a nižšího stupně víceletého gymnázia ve vztahu k sociální opoře
 (Magda MELOVSKÁ)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//dw3ofc// | Psychologie / | Theses on a related topic

Problematika pěveckých dovedností dětí na nižším stupni osmiletého gymnázia
 (Ilona Doleželová)

2008, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m9dz8/ | Matematika / Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Jaký je student nižšího stupně gymnázia a žák II. st. ZŠ z hlediska učitelů
 (Lenka JEDLIČKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//1w14ix// | Učitelství pro střední školy / pedagogika - český jazyk | Theses on a related topic

Kontrola porozumění čtenému textu v hodinách angličtiny nižšího stupně gymnázia
 (Eliška SCHINDLEROVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//z3lvpv// | Učitelství pro základní školy / AJ-NJ | Theses on a related topic

Styly učení žáků na 2. stupni ZŠ a na nižším stupni gymnázií
 (Jaroslava Vitoulová)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f7yzy/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)