Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

úprava péče o dítě

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 4 5 6 7 8 » (celkem 74 prací)
Fungování spolupráce Policie České republiky a orgánu veřejné správy OSPOD
 (Miroslav Pánek)

2019, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//qw6yd1// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Spolupráce státního zástupce a policejního orgánu v trestním řízení
 (Alexandra Vičanová)

2013, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u8naw/ | Právní specializace / Teorie a praxe přípravného řízení trestního | Práce na příbuzné téma

Význam vzájemné spolupráce orgánů státní správy a samosprávy a sociálních partnerů (PPP) pro rozvoj cestovního ruchu
 (Romana Machačová)

2008, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/5727 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Cestovní ruch | Práce na příbuzné téma

Spolupráce státního zástupce a policejního orgánu v přípravném řízení trestním
 (Jiří Pořízka)

2008, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uyslj/ | Právní specializace / Teorie a praxe přípravného řízení trestního | Práce na příbuzné téma

Spolupráce státní správy a samosprávy s neziskovými organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží ve volném čase na Táborsku
 (Šárka SLÁDKOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//7wxgd7// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě | Práce na příbuzné téma

Postup policejního orgánu v přípravném řízení
 (Zbyněk Moučka)

2015, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tzrcp/ | Veřejná správa / Teorie a praxe trestního a správního procesu | Práce na příbuzné téma

Domácí násilí a přístupy k řešení domácího násilí oprávněných orgánů veřejné správy a nestátních organizací.
 (Miroslav Stohel)

2020, Diplomová práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/c5ioe/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika | Práce na příbuzné téma

Postavení a působnost struktur a orgánů územní správy a samosprávy ve Francii
 (Denisa TREICHELOVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//e6fhky// | Veřejná správa / | Práce na příbuzné téma

Protikorupční strategie na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvu vnitra České republiky
 (Nicola Plachá)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/zvwoh/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Práce na příbuzné téma

Vývoj a organizace výběru daní v České republice a změny kompetencí správců daně v letech 1993 až 2017.
 (Martin Smětal)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/eb63v/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 4 5 6 7 8 » (celkem 74 prací)