Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

elektrolyty

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 19 prací)
Alternativní elektrolyty neobsahující chrom pro proces elektroleštění
 (David RYBÁŘ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//i2l9xx// | Chemie / Materiálová chemie | Práce na příbuzné téma

Pyridinium funkcionalizované karbonylové sloučeniny jako elektrolyty pro redoxní průtočné baterie
 (Eliška Nečasová)

2019, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//g7gle9// | Chemie / Organická chemie | Práce na příbuzné téma

Studium mikroskopické struktury vodných roztoků elektrolytů halogenidů alkalických kovů
 (Jan DOČKAL)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//hu1n7a// | Fyzika / Počítačové modelování ve vědě a technice | Práce na příbuzné téma

Kritická micelární koncentrace aniontových tenzidů v prostředí těkavých elektrolytů
 (Zuzana Smetanová)

2017, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//zlzgn0// | Chemie / Analytická chemie | Práce na příbuzné téma

Studium polarizačních jevů na rozhraní vodného elektrolytu a elektrod různých typů
 (Viktor Vodrážka)

2017, Diplomová práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//k27i0z// | Procesní inženýrství a informatika / | Práce na příbuzné téma

Perfluorované sulfonované membrány jako pevný elektrolyt v PEM elektrolýze vody v širokém rozsahu teplot a tlaků
 (Jakub Mališ)

2018, Disertační práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//enupx2// | Chemie a chemické technologie (čtyřleté) / | Práce na příbuzné téma

Příprava keramického elektrolytu pro vysokoteplotní palivové články
 (Veronika Rečková)

2020, Diplomová práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//m9amej// | Chemie a chemické technologie / | Práce na příbuzné téma

Multilineární prediktivní řízení palivových článků s pevným oxidickým elektrolytem
 (Radek Horálek)

2015, Disertační práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//3sslqm// | Elektrotechnika a informatika / Technická kybernetika | Práce na příbuzné téma

Ošetřovatelská péče o pacienta s nerovnováhou elektrolytů
 (Veronika Dorňáková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//jba2bw// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Chromování s využitím elektrolytů na bázi trojmocného Cr
 (Radek LETÁK)

2018, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//rvr249// | Strojní inženýrství / Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 19 prací)