Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Dekontaminace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Návrh metody zakládání ploch pro odstraňování ropných látek z kontaminovaných zemin
 (Martin Halík)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92074 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Sanace a dekontaminace životního prostředí po průmyslových haváriích
 (Radim Karnůfek)

2017, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//65o1dy// | Ochrana obyvatelstva / | Práce na příbuzné téma

Dekontaminace a sanace životního prostředí po průmyslových a ekologických haváriích
 (Dominik Orság)

2019, Diplomová práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//1shwd9// | Bezpečnost společnosti / | Práce na příbuzné téma

Využití bakterií na dekontaminaci půdy znečištěné ropnými polutanty
 (Zuzana VOLKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//3q1pne// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Využití GIS v krizovém managementu - krizová situace chemická havárie
 (Michaela Frydrychová)

2008, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//043z5o// | Systémové inženýrství a informatika / Informatika ve veřejné správě | Práce na příbuzné téma

Ekologické vodohospodářské havárie v okrese Tábor v období 1995 - 2005
 (Jan URBAN)

2007, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//qkjd3m// | Biofyzika / Aplikovaná radiobiologie a toxikologie | Práce na příbuzné téma

Sanace a dekontaminace životního prostředí po průmyslových haváriích
 (Radim Karnůfek)

2017, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//65o1dy// | Ochrana obyvatelstva / | Práce na příbuzné téma

Výstavba a provoz jednotky termické desorpce pro degradaci PAU v asfaltové směsi
 (Marek HRON)

2018, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//qx68t2// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Návrh na změnu plánu sanace a rekultivace v lomu Libodřice v souvislosti s výstavbou obalovny živičných směsí – studie
 (Martin Procházka)

2010, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82726 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Sanace lagun Ostramo, řešení staré ekologické zátěže - využití odpadních kalů.
 (Andrzej Santarius)

2013, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/101214 | Hornictví / Hornická geomechanika | Práce na příbuzné téma