Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Orlová

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)
Ekologie a vztah k životnímu prostředí
 (Hana Blechová)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/afd99/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Práce na příbuzné téma

"Nejen lidé, ale i hory a řeky mají své duše". Vztah k přírodě současných českých pohanů.
 (Veronika Demelová)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gxq3z/ | Humanitní environmentalistika / Environmentální studia | Práce na příbuzné téma

Chemické složení důlních vod na uranovém dole Rožná a jeho vztah k horninovému prostředí
 (Radka Hanychová)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/puey0/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Práce na příbuzné téma

Vztah činností lesního hospodářství k vybraným právním předpisům z oblasti práva životního prostředí
 (Jiří Kadlec)

2007, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a42x7/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Utváření vztahu dítěte k prostředí prostřednictvím tvorby
 (Michaela Marková)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uqxtb/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Práce na příbuzné téma

Rekultivace krajiny v OKR ovlivněné hlubinnou těžbou uhlí
 (Martin Janeček)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108000 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Hodnocení rekultivace vybraných lokalit po těžbě hnědého uhlí v Severočeské hnědouhelné pánvi
 (Vít KOPECKÝ)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//5i4xmd// | Geografie / | Práce na příbuzné téma

Hodnocení rekultivace vybraných lokalit po těžbě hnědého uhlí v lomu Vršany
 (Vít KOPECKÝ)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//opgc32// | Geografie / | Práce na příbuzné téma

Možnosti použití hydrické rekultivace při obnově krajiny ovlivněné těžbou hnědého uhlí na příkladu realizovaných akcí v Ústeckém kraji
 (Miroslav VARGA)

2012, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//wburgs// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Práce na příbuzné téma

Vývoj antropogenního půdního substrátu na plochách po těžbě hnědého uhlí: Rekultivace versus spontánní sukcese
 (Michal Kubiš)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92746 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)