Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

guest service

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 11 prací)
Guest service Mezinárodního festivalu Divadlo v Plzni
 (Anna Burianová)

2017, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/ratnw/ | Dramatická umění / Divadelní manažerství se zaměřením na Producenství | Práce na příbuzné téma

Formulace marketingového plánu pro festival SETKÁNÍ / ENCOUNTER 2017
 (Eva Krčmářová)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pi219/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře | Práce na příbuzné téma

Elektronické informační zdroje z oblasti filozofie dostupné online na ZČU v Plzni a jejich využití studenty KFI FF ZČU v Plzni
 (Radek FLEIŠMAN)

2014, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//9a6uf7// | Humanitní studia / Humanistika | Práce na příbuzné téma

Guest service Mezinárodního festivalu Divadlo v Plzni
 (Anna Burianová)

2017, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/ratnw/ | Dramatická umění / Divadelní manažerství se zaměřením na Producenství | Práce na příbuzné téma

Využití online nástrojů pro talent management v podnikové praxi v České republice
 (Michal MIČÍK)

2018, Disertační práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//wvzfl2// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Guest service Mezinárodního festivalu Divadlo v Plzni
 (Anna Burianová)

2017, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/ratnw/ | Dramatická umění / Divadelní manažerství se zaměřením na Producenství | Práce na příbuzné téma

Analýza úrovně služeb z pohledu zákazníka ve vybraném penzionu v Luhačovicích
 (Petra Fojtíková)

2019, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//m1oou7// | Ekonomika a management / Management a ekonomika | Práce na příbuzné téma

Marketingový výzkum spokojenosti hostů ve vybraném hotelu
 (David Berka)

2010, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/80854 | Ekonomika a management / Ekonomika cestovního ruchu | Práce na příbuzné téma

Bezpečnost hotelového hosta jako faktor ovlivňující poptávku po hotelových službách
 (Radek Pechal)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/12129/vsh_b/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví | Práce na příbuzné téma

Literární časopis Host (do domu) pod vlivem politické moci i proti ní a jeho současná podoba
 (Barbora NAJBRTOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//r9ny8g// | Filologie / Bohemistika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 11 prací)