Theses 

Hledání v Národním registru

česky | in English

Vyhledání závěrečných prací

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » (celkem 90 prací)
Značkování kategorie stupeň v pražském a brněnském automatickém zpracování české morfologie
 (Mgr. Jitka Tomečková)

10. 7. 2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

Bakalářská práce se zabývá stupňování přídavných jmen, která byla označena jako nestupňovatelná. Toto označení pochází z morfologického analyzátoru Ajka, kde ke všem přídavným jménům byly připojeny vlastní vzory. Tyto vzory jsou v práci analyzovány, …

https://is.muni.cz/th/t9d78/ | Filologie / Český jazyk se specializací počítačová lingvistika | Práce na příbuzné téma Zobrazit popisek

Návrh koncepce procvičování vybraných jevů lexikálního pravopisu
 (Bc. Adéla Kereková)

8. 7. 2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

Cílem práce je navrhnout koncepci procvičování vybraných jevů lexikálního pravopisu založenou na myšlence „důležitosti“ konkrétních slov ve slovní zásobě a na tomto základě vytvořit, v souladu s formulacemi Rámcového vzdělávacího programu pro základn…

https://is.muni.cz/th/zboq4/ | Filologie / Český jazyk se specializací počítačová lingvistika | Práce na příbuzné téma

Jazyk seznamovacích inzerátů na internetu
 (Bc. Tereza Marková)

8. 7. 2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

Práce pojednává o výsledcích elementární jazykové analýzy více než dvou tisíc seznamovacích inzerátů z internetových portálů Seznamka.cz a Stesti.cz. Seznamovací inzeráty, které jsou charakteristické svou délkou, explicitním, jednoznačným a stereotyp…

https://is.muni.cz/th/p5ai1/ | Filologie / Český jazyk se specializací počítačová lingvistika | Práce na příbuzné téma

Morfematický anglicko-český slovník
 (Bc. Dagmar Husárová)

8. 7. 2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací automatické metody pro tvorbu překladového anglicko-českého morfematického slovníku. Opírá se o teorii morfologie a zejména pak slovotvorby anglického a českého jazyka. Soustředí se především na odlišnos…

https://is.muni.cz/th/pkvmb/ | Filologie / Český jazyk se specializací počítačová lingvistika | Práce na příbuzné téma

Prezentace imperativu při výuce češtiny jako cizího jazyka
 (Mgr. Eva Koláčková)

2. 7. 2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

Čeština pro cizince se stává stále žádanějším a vyhledávanějším předmětem výuky. Aby její výuka byla efektivní, je zapotřebí nejen proškolených kvalifikovaných učitelů, ale i kvalitních výukových materiálů. V naší práci jsme se zaměřili na výklad imp…

https://is.muni.cz/th/usovs/ | Filologie / Český jazyk se specializací počítačová lingvistika | Práce na příbuzné téma

Využití syntaktické informace při verifikaci autorství anonymních dokumentů
 (Mgr. Kristýna Zemková)

4. 7. 2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

Cílem práce bylo zjistit, zda informace získaná syntaktickou analýzou může být prospěšná řešení problému verifikace autorství anonymních dokumentů. V první kapitole jsou zmíněny již používané techniky. Ve druhé kapitole je popsána syntaktická analýza…

https://is.muni.cz/th/xys0k/ | Filologie / Český jazyk se specializací počítačová lingvistika | Práce na příbuzné téma

Tvorba syntaktických pravidel pro detekci frází v rámci analyzátoru SET
 (Bc. Iveta Beranová)

1. 7. 2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

Tato práce představuje pravidla pro detekci frází v české větě, která byla pro tuto práci vytvořena. Pravidla byla napsána ve formátu, který je využíván syntaktickým analyzátorem SET. Práce se zaměřuje především na pravidla pro detekci verbálních frá…

https://is.muni.cz/th/j2mxx/ | Filologie / Český jazyk se specializací počítačová lingvistika | Práce na příbuzné téma

Tvorba korpusu novinových titulků a jeho analýza
 (Mgr. Pavlína Sedlářová)

27. 8. 2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

Ve své práci se zaměřuji na titulky článků bulvárních elektronických deníků. Cílem práce je najít nejvýraznější a nejčastější rysy, které jsou pro bulvární titulky charakteristické, a následně z nich vytvořit počítačově čitelný seznam, který by se da…

https://is.muni.cz/th/r401o/ | Filologie / Český jazyk se specializací počítačová lingvistika | Práce na příbuzné téma

Urážlivé, vulgární a rasistické projevy na internetových diskusních fórech
 (Mgr. Irena Diatelová)

2. 5. 2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

Bakalářská práce se zabývá urážlivými, vulgárními a rasistickými komentáři na internetových diskusních fórech. Rozřazuje je z hlediska témat, ale i vzniku – podrobněji se zaměřuje na sémantické a~slovotvorné procesy. Podstatnou část práce tvoří abece…

https://is.muni.cz/th/gsl82/ | Filologie / Český jazyk se specializací počítačová lingvistika | Práce na příbuzné téma

Doplnění lexikografických informací pro slovník českého znakového jazyka
 (Bc. Kateřina Nová)

7. 1. 2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

Bakalářská práce se zabývá lingvistickou teorií znakového jazyka a základní teorií lexikografie. Z toho pak vychází praktická část, která se věnuje zpracování české části online výkladového slovníku českého a českého znakového jazyka. Hlavním cílem b…

https://is.muni.cz/th/r4x0q/ | Filologie / Český jazyk se specializací počítačová lingvistika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » (celkem 90 prací)
Pracoviště závěrečné práce
Příjmení
Rok
Titul
Program/obor

- . : A B ( C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S " Š T U Ú V W X Z Å Ž 0 2 5 6 7    vše rozbalit / vše sbalit