Theses 

Hledání v Národním registru

česky | in English

Vyhledání závěrečných prací

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 » (celkem 118 prací)
Klasifikace dokumentů v textových korpusech
 (Bc. Vít Suchomel)

11. 1. 2010, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

Diplomová práce má dva základní cíle. Prvním cílem je vytvoření „modelového korpusu“ webových textů o velikosti 100 milionů slov. Korpus bude vhodně složen z různých typů textů (např. novinové články, blogy, volně dostupná próza) zastoupených v přesn…

https://is.muni.cz/th/wv40x/ | Informatika / Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka | Práce na příbuzné téma Zobrazit popisek

Detekce anomálií na základě zpracování logů
 (Mgr. Martin Juřen)

24. 5. 2010, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

Tato bakalářská práce je zaměřená na detekci nežádoucích vzorů v síťovém provozu. Stručně shrnuje vlastnosti protokolů syslog a NetFlow, které jsou použity pro monitorování sítě. Dále hodnotí výběr programů používaných k analýze logů a ukazuje implem…

https://is.muni.cz/th/kkb90/ | Informatika / Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka | Práce na příbuzné téma

Enhancing Czech Parsing with Complex Valency Frames
 (Bc. Miloš Jakubíček, Ph.D.)

31. 5. 2010, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

Práce pojednává o využití slovníku slovesných valencí Verbalex pro syntaktickou analýzu v systému Synt. Součástí je efektivní implementace, která využívá syntaktické informace v komplexních valenčních rámcích Verbalexu pro rozhodování obvyklé vícezna…

https://is.muni.cz/th/amdcn/ | Informatika / Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka | Práce na příbuzné téma

Building FrameNet in Czech
 (Mgr. Jiří Materna, Ph.D.)

21. 10. 2010, Rigorózní práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

Cílem práce je navrhnout metodologii budování doménově nezávislého valenčního lexikonu češtiny založeného na formalismu nazvaném Frame Semantics a vytvořit jádro takového lexikonu, které bude obsahovat nejčastější česká slova nesoucí informaci o séma…

https://is.muni.cz/th/aqokb/ | Informatika / Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka | Práce na příbuzné téma

Grafické ontologie
 (Bc. Michaela Judasová)

4. 1. 2011, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

Mezi techniky zahrnované pod pojem sémantický web patří poskytování metadat a využití ontologií jako úložišť znalostí. V této práci vytvářím pomocí nástroje Protégé-OWL ontologii v jazyce OWL za účelem využití k anotaci fotografií běžně se vyskytujíc…

https://is.muni.cz/th/o2a9x/ | Informatika / Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka | Práce na příbuzné téma

Vyhodnocení logické analýzy v systému SYNT a návrhy rozšíření
 (Mgr. Jiří Vejvoda)

4. 1. 2011, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

Práce navazuje na diplomovou práci Petra Kříže Logická analýza v rámci systému SYNT. Cílem práce je vyhodnotit úspěšnost stávající logické analýzy na větším množství reálných vět, identifikovat a analyzovat slabá místa a popsat možná rozšíření a vyle…

https://is.muni.cz/th/lea1a/ | Informatika / Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka | Práce na příbuzné téma

Podpora preprocesoru CPP v nástroji Stanse
 (Mgr. Michal Krajňanský)

23. 5. 2011, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

Open-source nástroj Stanse, vyvíjený na FI, je určen pro automatickou detekci chyb v programech napsaných v jazyce C. Nástroj interně pracuje nad preprocesovaným kódem, ovšem vrácené chyby by bylo vhodné zobrazovat v neexpandovaném zdrojovém kódu. Cí…

https://is.muni.cz/th/qgu7l/ | Informatika / Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka | Práce na příbuzné téma

Haskell Hero -- interaktivní učebnice funkcionálního programování
 (Bc. Stanislav Novák)

23. 5. 2011, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

Cílem práce je vytvořit učební pomůcku, která studentům pomůže vybudovat si kladný vztah k funkcionálnímu programování, bude je motivovat ke studiu a poskytne jim prostředky k následnému využití takto nabyté motivace. V rámci práce byla vytvořena web…

https://is.muni.cz/th/gqpiw/ | Informatika / Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka | Práce na příbuzné téma

Sémanticky rozšířený WYSIWYG editor
 (Mgr. Jakub Holotík)

19. 5. 2011, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

Tato práce se zabývá sémantickým značkováním textu publikovaného ve webovém prostředí a~jeho přínosem k~vizi sémantického webu. Přináší přehled základních problémů současných metod publikace obsahu a~navrhuje řešení některých z~nich. Cílem práce je i…

https://is.muni.cz/th/dwo9q/ | Informatika / Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka | Práce na příbuzné téma

Převod české věty na strukturu predikát-argument
 (RNDr. Karel Vaculík)

19. 5. 2011, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

Práce pojednává o predikátově-argumentové struktuře v přirozeném jazyce. V úvodu je k nalezení stručný popis některých zahraničních datových zdrojů a nástrojů, které s touto strukturou souvisí. Nejpodstatnější část práce však tvoří popis navrženého m…

https://is.muni.cz/th/z72aw/ | Informatika / Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 » (celkem 118 prací)
Pracoviště závěrečné práce
Příjmení
Rok
Titul
Program/obor

- . : A B ( C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S " Š T U Ú V W X Z Å Ž 0 2 5 6 7    vše rozbalit / vše sbalit