Results 1 – 10 of 972 (0,267 seconds)

Rozvoj komunikačních schopností ve výtvarné výchově u žáků se sluchovým postižením na druhém stupni ZŠ

 (Alžběta Pelánová)

Diplomová práce: Rozvoj komunikačních schopností ve výtvarné výchově u žáků se sluchovým postižením na druhém stupni ZŠ  (Alžběta Pelánová)

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2022

A Katedra speciální a inkluzivní ... Bez nikoho z Vás by diplomová práce nemohla vzniknout. Obsah ... Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad ... slovník. Masarykova univerzita. Dostupné z https ... Novotná, P. (2008). DeafArt - Výtvarné umění v kultuře Neslyšících. Masarykova univerzita
https://is.muni.cz/th/zsr75/Alzbeta-Pelanova-diplomova-prace.pdf

Inspirace uměním 20. a 21. století v hodinách výtvarné výchovy na 1. stupni ZŠ

 (Radka Fučíková)

Diplomová práce: Inspirace uměním 20. a 21. století v hodinách výtvarné výchovy na 1. stupni ZŠ  (Radka Fučíková)

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2022

Brno: Masarykova univerzita. Fakulta pedagogická. Katedra výtvarné výchovy, 2 ... stran. Vedoucí diplomové práce: doc. PaedDr. Hana ... žáci. Kultura a umění jsou v pojetí výtvarné výchovy vnímány jako ... učitelství 1. stupně ZS. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Mráz
https://is.muni.cz/th/ixm47/Diplomova_prace_Fucikova.pdf

Umění geometrické abstrakce – mezioborové pojetí výtvarné výchovy na prvním stupni základní školy

 (Kateřina Švábová)

Diplomová práce: Umění geometrické abstrakce – mezioborové pojetí výtvarné výchovy na prvním stupni základní školy  (Kateřina Švábová)

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2022

Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy, 2022. 138 s. Vedoucí diplomové práce: doc. PaedDr. Hana ... Daněk je olomoucký kreslíř, malíř, výtvarný teoretik, kurátor a ... můžeme nad symbolikou kříže v kultuře nebo se soustředit ... učitelství 1. stupně ZŠ. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Mondrian
https://is.muni.cz/th/iskqt/DP_FINAL..pdf

Výuka dějin výtvarné kultury ve výtvarné výchově na druhém stupni ZŠ - aplikace a ověření konkrétní metodiky.

 (Lucie ANDRLOVÁ)

Diplomová práce: Výuka dějin výtvarné kultury ve výtvarné výchově na druhém stupni ZŠ - aplikace a ověření konkrétní metodiky.  (Lucie ANDRLOVÁ)

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta, 2020

thesis Soubor zavedený robotem r ... Ustí nad Labem Pedagogická fakulta Katedra výtvarné kultury DIPLOMOVÁ
https://theses.cz/id/qs8xqx/Andrlova_-_DP_final.pdf

Práce s krajkou v kontextu současného umění a její didaktická transfomace ve výtvarné výchově

 (Aneta CICHOWSKÁ)

Bakalářská práce: Práce s krajkou v kontextu současného umění a její didaktická transfomace ve výtvarné výchově  (Aneta CICHOWSKÁ)

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta, 2021

Jana Evangelisty Purkyně Pedagogická fakulta Katedra výtvarné kultury UNIVERZITA ... na každoroční výstavě bakalářských a diplomových prací studentů Katedry výtvarné kultury Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
https://theses.cz/id/khfexp/BP-hotovo.pdf

Nabídka výtvarných technik pro děti s mentálním postižením a poruchami autistického spektra na základní škole speciální v oboru výtvarná výchova

 (Sára Slezáková)

Diplomová práce: Nabídka výtvarných technik pro děti s mentálním postižením a poruchami autistického spektra na základní škole speciální v oboru výtvarná výchova  (Sára Slezáková)

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2022

FAKULTA Katedra speciální a inkluzivní ... výchova Diplomová práce Brno ... uvádí ve své diplomové práci Výtvarná kultura - kubismus, futurismus ve ... as an interdisciplinary issue. Masarykova univerzita. BARTOŇOVÁ ... osob s mentálním postižením. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
https://is.muni.cz/th/qif49/Diplomova_prace-Slezakova_Sara.pdf

Kurátorství současného umění v kontextu vysokoškolských galerií

 (Filip Halas)

Diplomová práce: Kurátorství současného umění v kontextu vysokoškolských galerií  (Filip Halas)

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2022

o Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně [online], [cit. 28 ... Ministerstva kultury ČR.100 Propagace ... tvorby studentů a pedagogů Katedry výtvarné výchovy PdF. Obr ... Poslední část diplomové práce Kurátorství současného umění
https://is.muni.cz/th/dxo56/Kuratorstvi_soucasneho_umeni_v_kontextu_vysokoskolskych_galerii_-_Final_-_Halas_Filip.pdf Similar

Výtvarná výchova jako prostor pro rozvoj komunikačních schopností u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 (Jana Polívková)

Diplomová práce: Výtvarná výchova jako prostor pro rozvoj komunikačních schopností u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  (Jana Polívková)

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2020

FAKULTA Katedra speciální a inkluzivní ... potřebami Diplomová práce Brno ... u starověkých civilizací. Rozbor dějin výtvarné kultury však není předmětem ... na českých školách. V Brně: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, 1
https://is.muni.cz/th/u74m2/Diplomova_prace_POLIVKOVA_.pdf

Plný text práce

 (Jana Nedomová)

Disertační práce: Otázky kvality v tvorbě a v prezentaci studenta na VŠ s umělecko-pedagogickým zaměřením  (Jana Nedomová)

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2019

a zpracování diplomové práce. V rámci ... povinné společné téma (5-10 prací)."1 4 8 ... D. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v ... vypisovány pod Katedrou výtvarné kultury. Bližší informace nejsou
https://is.muni.cz/th/mrbgj/Nedomova_disertacni_prace.pdf

Podještědí: paměť místa jako inspirační zdroj a vzdělávací obsah ve výuce výtvarné výchovy

 (Markéta DUDOVÁ)

Diplomová práce: Podještědí: paměť místa jako inspirační zdroj a vzdělávací obsah ve výuce výtvarné výchovy  (Markéta DUDOVÁ)

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta, 2021

thesis Soubor zavedený robotem Univerzita ... fakulta Katedra výtvarné kultury UNIVERZITA
https://theses.cz/id/5kzqc4/konecna_verze.pdf

Currently searching approximately 264 433 items.