Výsledky 1 – 10 z 977 (0,235 sekund)

Plný text práce

 (Jana Nedomová)

Disertační práce: Otázky kvality v tvorbě a v prezentaci studenta na VŠ s umělecko-pedagogickým zaměřením  (Jana Nedomová)

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2019

povinné společné téma (5-10 prací)."1 4 8 ... D. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v ... V rámci bakalářského studia jsou vypisovány ... vypisovány pod Katedrou výtvarné kultury. Bližší informace nejsou
https://is.muni.cz/th/mrbgj/Nedomova_disertacni_prace.pdf

Práce s krajkou v kontextu současného umění a její didaktická transfomace ve výtvarné výchově

 (Aneta CICHOWSKÁ)

Bakalářská práce: Práce s krajkou v kontextu současného umění a její didaktická transfomace ve výtvarné výchově  (Aneta CICHOWSKÁ)

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta, 2021

Jana Evangelisty Purkyně Pedagogická fakulta Katedra výtvarné kultury UNIVERZITA ... byla vystavena na každoroční výstavě bakalářských a diplomových prací studentů Katedry výtvarné kultury Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
https://theses.cz/id/khfexp/BP-hotovo.pdf

Výuka dějin výtvarné kultury ve výtvarné výchově na druhém stupni ZŠ - aplikace a ověření konkrétní metodiky.

 (Lucie ANDRLOVÁ)

Diplomová práce: Výuka dějin výtvarné kultury ve výtvarné výchově na druhém stupni ZŠ - aplikace a ověření konkrétní metodiky.  (Lucie ANDRLOVÁ)

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta, 2020

Ustí nad Labem Pedagogická fakulta Katedra výtvarné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Výuka ... téma rozpracováno již v autorčině bakalářské práci. Nyní je aplikována konkrétní
https://theses.cz/id/qs8xqx/Andrlova_-_DP_final.pdf

Průzkumné šetření v oboru výtvarné výchovy na Aalto a UJEP univerzitách.

 (Blanka HADRABOVÁ)

Bakalářská práce, UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta, 2016

Specializace v pedagogice / Výtvarná výchova (jednooborové)

UJEP univerzitách. 176059 V bakalářské práci se zabývám komparací v oboru výtvarné výchovy jednooborové na Katedře výtvarné kultury na univerzitě Jana Evangelisty Purkyně a na Department of Art
https://theses.cz/id/zfixay/ – práce na příbuzné téma Podobné

Návrh zprostředkování tvorby vybraných současných českých umělců v hodinách výtvarné výchovy

 (Gabriela JUNÁŠKOVÁ)

Diplomová práce: Návrh zprostředkování tvorby vybraných současných českých umělců v hodinách výtvarné výchovy  (Gabriela JUNÁŠKOVÁ)

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta, 2021

robotem Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Pedagogická fakulta Katedra výtvarné kultury UNIVERZITA ... Diplomová práce Návrh ... 2. stupni ZŠ, 2018. Bakalářské práce. Univerzita J.E
https://theses.cz/id/10o33e/Junaskova_DP_2021.pdf

Podještědí: paměť místa jako inspirační zdroj a vzdělávací obsah ve výuce výtvarné výchovy

 (Markéta DUDOVÁ)

Diplomová práce: Podještědí: paměť místa jako inspirační zdroj a vzdělávací obsah ve výuce výtvarné výchovy  (Markéta DUDOVÁ)

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta, 2021

fakulta Katedra výtvarné kultury UNIVERZITA ... Diplomová práce Podještědí ... na Liberecku. Liberec, 2018. Bakalářská práce. Technická
https://theses.cz/id/5kzqc4/konecna_verze.pdf

Současný český ilustrátor. Profesní příprava, možnosti uplatnění a výsledky práce

 (Natálie Herková)

Diplomová práce: Současný český ilustrátor. Profesní příprava, možnosti uplatnění a výsledky práce  (Natálie Herková)

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2019

kniha, [online]. Olomouc 2018. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy. 2018 ... proměny i další umělecké záměry kultury. Na ilustracích ... Olomouc 2011. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci ... Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
https://is.muni.cz/th/i9c6i/diplomova_prace_Herkova.pdf

Práce s keramickou hmotou jako tvůrčí proces seberealizace a emoční interpretace dítěte

 (Jana DELGEROVÁ)

Bakalářská práce: Práce s keramickou hmotou jako tvůrčí proces seberealizace a emoční interpretace dítěte  (Jana DELGEROVÁ)

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta, 2021

Klíčová slova: výtvarná výchova

Vedoucí bakalářské práce: MgA. Mgr. Tereza Havlovicová Katedra výchov uměním - výtvarné oddělení Datum ... množství poznatků, hodnot společnosti, její kultury. V socializaci se
https://theses.cz/id/ylqocw/Univerzita_J.E.Purkyne_Delgerova.pdf

Plný text práce

 (Andrea Uváčiková)

Disertační práce: Technický obraz v kontexte vol'nej grafiky  (Andrea Uváčiková)

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2019

nad Labem: Fakulta uměnía dizajnu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad ... MIRZOEFF, Nicholas. Úvod do vizuálni kultury. Praha: Academia, 2 ... 10.4.2003 na katedře výtvarné výchovy PdF Masarykovy ... história, jazyk. Brno, 2015. Bakalářská práce. Masarykova
https://is.muni.cz/th/oo1z2/Uvacikov_Andrea_dizertacna_praca.pdf

Psychomotorické hry motivované vyučovacími předměty na 1. stupni ZŠ

 (Adriana Baráková)

Diplomová práce: Psychomotorické hry motivované vyučovacími předměty na 1. stupni ZŠ  (Adriana Baráková)

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2021

Brno: Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra tělesné výchovy a ... dovedností a prohlubování vědomostí o výtvarné kultuře. 32 ... kategorie se zaměřila ve své bakalářské práci Michaela Bodečková ... práce, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně]. Dostupné z: <https
https://is.muni.cz/th/vffoa/Psychomotoricke_hry_motivovane_vyucovacimi_predmety_1._stupne_ZS.pdf

Aktuálně je prohledáváno asi 264 433 položek.