Výsledky 1 – 10 z 975 (0,282 sekund)

Plný text práce

 (Jana Nedomová)

Disertační práce: Otázky kvality v tvorbě a v prezentaci studenta na VŠ s umělecko-pedagogickým zaměřením  (Jana Nedomová)

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2019

povinné společné téma (5–10 prací).“148 Komise ... D. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v ... V rámci bakalářského studia jsou vypisovány ... vypisovány pod Katedrou výtvarné kultury. Bližší informace nejsou
https://is.muni.cz/th/mrbgj/Nedomova_disertacni_prace.pdf

Plný text práce

 (Andrea Uváčiková)

Disertační práce: Technický obraz v kontexte vol'nej grafiky  (Andrea Uváčiková)

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2019

nad Labem: Fakulta uměnía dizajnu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad ... MIRZOEFF, Nicholas. Úvod do vizuální kultury. Praha: Academia, 2 ... 10.4.2003 na katedře výtvarné výchovy PdF Masarykovy ... história, jazyk. Brno, 2015. Bakalářská práce. Masarykova
https://is.muni.cz/th/oo1z2/Uvacikov_Andrea_dizertacna_praca.pdf

Současný český ilustrátor. Profesní příprava, možnosti uplatnění a výsledky práce

 (Natálie Herková)

Diplomová práce: Současný český ilustrátor. Profesní příprava, možnosti uplatnění a výsledky práce  (Natálie Herková)

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2019

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad ... REISSNER, Martin. Ilustrace: pohledy na výtvarný doprovod české dětské ... VOJÍK, Vladimír. Podnikání v kultuře a umění. Praha ... Praha, 2018. Bakalářská práce. Vysoká škola ekonomická ... statistiky, Katedra multimédií. 2018
https://is.muni.cz/th/i9c6i/diplomova_prace_Herkova.pdf

Průzkumné šetření v oboru výtvarné výchovy na Aalto a UJEP univerzitách.

 (Blanka HADRABOVÁ)

Bakalářská práce, UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta, 2016

Specializace v pedagogice / Výtvarná výchova (jednooborové)

V bakalářské práci se zabývám komparací v oboru výtvarné výchovy jednooborové na Katedře výtvarné kultury na univerzitě Jana Evangelisty Purkyně a na Department of Art na
https://theses.cz/id/zfixay/ – práce na příbuzné téma Podobné

Komparace kurátorských přístupů Radka Horáčka, Petra Kamenického a Petra Veselého za poslední dvě desetiletí

 (Viktorie CHOMANIČOVÁ)

Diplomová práce: Komparace kurátorských přístupů Radka Horáčka, Petra Kamenického a Petra Veselého za poslední dvě desetiletí  (Viktorie CHOMANIČOVÁ)

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta umění a designu, 2020

Labem: Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad ... Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. Cogitatio ... Jak založit soukromou galerii umění. Katedra výtvarné výchovy, Brno, Masarykova ... Vystavený: Bakalářské práce: Alžběta Černá, Ester
https://theses.cz/id/v84pze/Chomanic_ova__Viktorie_diplomova__pra_ce2020.pdf

Horizont

 (Lucie Cábová)

Diplomová práce: Horizont  (Lucie Cábová)

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2020

Vedoucí: MgA. Jana Francová, Ph.D.

Klíčová slova: výtvarná akce

Kontrast. Doprovodný text k praktické bakalářské práci. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy, 2018 ... HUBATOVÁVACKOVÁ, Lada. Vnitřní zrak, Jan Evangelista Purkyně, laboratoř vizuality a ... Karlovy. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1
https://is.muni.cz/th/dflab/DIPLOMOVA_PRACE.pdf

Pracovní listy k moravským reáliím

 (Lucie Křižková)

Diplomová práce: Pracovní listy k moravským reáliím  (Lucie Křižková)

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2020

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka a ... Prohlašuji, že jsem závěrečnou bakalářskou práci vypracovala samostatně, s ... Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad ... systému fungování české dopravy, rozmanitosti kultury nebo ... pro knižní, výtvarné, restaurátorské a korespondenční
https://is.muni.cz/th/gslol/Pracovni_listy_k_moravskym_realiim.pdf

Vzdělávání v oblasti restaurování kulturních památek v České republice a návrh lekcí

 (Anna Dymáková)

Diplomová práce: Vzdělávání v oblasti restaurování kulturních památek v České republice a návrh lekcí  (Anna Dymáková)

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2020

Vedoucí: Mgr. Jan Špaček

předměty, tedy Dějiny výtvarné kultury a Technologie.[176 ... její Filozofická fakulta zařazuje na Katedře dějin umění ... velmi okrajově.[262] A také Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v ... pro předmět Estetická výchova či Výtvarná výchova[264], ale ... Helenín. Technická univerzita v Liberci. Bakalářská práce. 2008. [online
https://is.muni.cz/th/vk9wf/dymakova-anna-MGR-prace.pdf

Plný text práce

 (Petr Kamenický)
jsou už názvy zadaných bakalářských, diplomových a disertačních prací se sociálním podtextem ... na Katedře výtvarné výchovy PdF MU ... BOURRIAUD, Nicolas, 2004. Postprodukce: kultura jako scénář: jak ... Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. ISBN 978-80
https://is.muni.cz/th/gub23/NA_ZASTAVCE_Kamenicky.pdf

Masarykovo muzeum v Hodoníně od jeho vzniku do roku 1990

 (Pavla Dosoudilová)

Diplomová práce: Masarykovo muzeum v Hodoníně od jeho vzniku do roku 1990  (Pavla Dosoudilová)

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2020

Filozofické fakultě v Brně samostatná katedra muzeologie, podpořené vydáváním ... muzeologie, 2016, 48 s. Bakalářská diplomová práce. Vedoucí diplomové práce ... Sdružení výtvarných umělců moravských. Vedle ... vlastivědné práce byl zřízen Ministerstvem kultury na návrh Vládní ... katedra muzeologie na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (nyní Masarykova
https://is.muni.cz/th/hi6wy/Magisterska_diplomova_prace.pdf

Aktuálně je prohledáváno asi 264 433 položek.