Výsledky 101 – 110 z 973 (0,340 sekund)

Computer Graphic (1968). Rekonstrukce první výstavy počítačem generovaného umění v bývalém Československu

 (Jiří Mucha)

Diplomová práce: Computer Graphic (1968). Rekonstrukce první výstavy počítačem generovaného umění v bývalém Československu  (Jiří Mucha)

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2018

Vedoucí: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.

Praha: Ústav bytové a oděvní kultury, 1981, s ... Filozofickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, současnou Masarykovu ... univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy, 2004 ... Tato část magisterské diplomové práce stručně přibližuje jednotlivé
https://is.muni.cz/th/iuskh/Jiri_Mucha_diplomova_prace.pdf

Distanční výuka českého jazyka v průběhu pandemie COVID-19

 (Jana HURTOVÁ)

Diplomová práce: Distanční výuka českého jazyka v průběhu pandemie COVID-19  (Jana HURTOVÁ)

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta, 2022

Vedoucí diplomové práce: doc. PaedDr. Jaromíra ... CSc. Katedra preprimárního a primárního ... úroveň jazykové kultury ukazuje samotnou vyspělost ... např. k výchově hudební nebo výtvarné, s čímž lze
https://theses.cz/id/t3m7wg/DP-Distanc_ni__vy_uka_ceskeho_jazyka.pdf

Využití digitální fotografie jako výtvarného prostředku v primární edukaci.

 (Kristýna HEMROVÁ)

Diplomová práce: Využití digitální fotografie jako výtvarného prostředku v primární edukaci.  (Kristýna HEMROVÁ)

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta, 2021

Vedoucí diplomové práce: doc ... Šavel Katedra výchov uměním - výtvarné oddělení Datum ... Charakteristika vzdělávací oblasti Umění a kultura.......................................37 1
https://theses.cz/id/es7wo3/Hemrova_Kristyna_P16308_Diplomova_prace.pdf

Grafická technika linorytu a její přesahy ve výtvarné výchově

 (Martina SLANCOVÁ)

Diplomová práce: Grafická technika linorytu a její přesahy ve výtvarné výchově  (Martina SLANCOVÁ)

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta, 2020

thesis ... robotem Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Pedagogická fakulta Katedra výtvarné kultury Diplomová práce Grafická
https://theses.cz/id/og2dl7/Martina_Slancova_Diplomova_prace.pdf

Židle jako prostor a limit - výtvarně-pedagogický projekt s osobou se sníženou hybností

 (Barbora MRÁČKOVÁ)

Bakalářská práce: Židle jako prostor a limit - výtvarně-pedagogický projekt s osobou se sníženou hybností  (Barbora MRÁČKOVÁ)

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta, 2022

fakulta Katedra výtvarné kultury Bakalářská práce v ... projev dětí s kombinovaným postižením: Diplomová práce [online
https://theses.cz/id/ju3lq9/Barbora_Mrackova_Bakalarska_prace_srpen2022.pdf

Osamocení v cizim prostoru

 (Perizat GABDULAKHMET)

Diplomová práce: Osamocení v cizim prostoru  (Perizat GABDULAKHMET)

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta umění a designu, 2021

Klíčová slova: kultura

Popíši několik výtvarných umělců, které souvisí s mým ... 15]. Diplomová práce. Masarykova univerzita Pedagogická fakulta KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY
https://theses.cz/id/hvrdit/Perizat_Gabdulakhmet_DP.pdf

Výstava jako dílo souborné

 (Oliver Stříbrný)

Diplomová práce: Výstava jako dílo souborné  (Oliver Stříbrný)

Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2022

D. Katedra občanského práva Obor ... z hlavních způsobů zpřístupňování (nejen) výtvarných či jiných autorských ... Labem, 2017, disertační práce, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad ... souvislostí vizuální kultury jako celku, patří
https://is.muni.cz/th/sk445/Vystava_jako_dilo_souborne.pdf

Didaktická analýza tematického celku - Středověk v českých zemích

 (Jana DOLEČKOVÁ)

Diplomová práce: Didaktická analýza tematického celku - Středověk v českých zemích  (Jana DOLEČKOVÁ)

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta, 2022

fakulta Katedra historie Didaktická ... pak na významné středověké panovníky, kulturu, rozvoj měst, husitství a další ... Zbývá mi ještě výtvarná výchova. Stejně jako
https://theses.cz/id/ok67ua/Jana_Doleckova__diplomova_prace.pdf

Plný text práce

 (Eliška Poláčková)

Disertační práce: Teatralita středověké literatury doby lucemburské  (Eliška Poláčková)

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2017

Bakalářská diplomová práce]. Praha: Ustav ... Bakalářská práce]. Praha: Katedra dějin a didaktiky ... Filozofická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1974. K ... 2011. Rétorika v evropské kultuře i ve světě ... R A , Aleš. 2011. Výtvarná díla v liturgii
https://is.muni.cz/th/aid7c/Polackova_Teatralita_stredoveke_literatury_doby_lucemburske_final.pdf

Image Univerzity obrany

 (Veronika Seménková)

Diplomová práce: Image Univerzity obrany  (Veronika Seménková)

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, 2022

Klíčová slova: firemní kultura

5.3.3 Kultura univerzity 47 5 ... Brně a Vojenské lékařské akademie Jana Evangelisty Purkyně v ... zájmově uměleckých kroužků (např. keramický, výtvarný, šachový ... UO budova děkanátu či budovy kateder č. 3., 4
https://theses.cz/id/4vw5ue/DP_Semenkova.pdf

Aktuálně je prohledáváno asi 264 433 položek.