Výsledky 41 – 50 z 973 (0,453 sekund)

Možnosti využití dostupných materiálů ve výuce výtvarné výchovy: reflexe oborové literatury a strategií současného umění

 (Gabriela RADOŇOVÁ)

Diplomová práce: Možnosti využití dostupných materiálů ve výuce výtvarné výchovy: reflexe oborové literatury a strategií současného umění  (Gabriela RADOŇOVÁ)

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta, 2022

thesis Soubor ... na naplňooáníkurikula oe oýtoarné oýáooě. Kultura, umění a výchova[online]. 2 ... vedoucí katedry V
https://theses.cz/id/chf055/Diplomova_prace_-_Gabriela_Radonova.pdf

Plný text práce

 (Martina Želazková)

Disertační práce: Specifika výtvarné výchovy jako vyučovacího předmětu na všeobecném gymnáziu: Průniky teorie a praxe.  (Martina Želazková)

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2019

s uměním. Brno: Katedra výtvarné výchovy pedagogické ... teorie učitele o žácích. Magisterská diplomová práce. Brno: Masarykova ... HUSÁR, Jan. Vizuálna kultura a výtvarná výchova. In HUSÁR ... Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
https://is.muni.cz/th/hhavy/Specifika_vytvarne_vychovy_jako_vyucovaciho_predmetu_final.pdf

Zátiší jako námět v současné výtvarné primární edukaci

 (Romana OTTENSCHLÄGEROVÁ)

Diplomová práce: Zátiší jako námět v současné výtvarné primární edukaci  (Romana OTTENSCHLÄGEROVÁ)

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta, 2021

FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY UNIVERZITA ... umění Výtvarné umění je staré jako lidstvo ... Od pradávna je součástí každé kultury ať už pro
https://theses.cz/id/1yyd03/DP_Romana_Ottenschlagerova.pdf Podobné

Plný text práce

 (Jana Urbánková)

Diplomová práce: Vzdělávací proces žáků-cizinců se zřetelem k rozvoji komunikačních schopností  (Jana Urbánková)

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2021

k zachování anonymity bylo v diplomové práci zvoleno následující ... šetření dokreslují i přílohy, školní práce žáků. Uvedené přílohy ... k dispozici na Katedře speciální a inkluzivní ... angličtinu. Baví ji tělocvik a výtvarná výchova. Dále, že ... 005). O jazycích, zemích a kultuře našich spolužáků. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
https://is.muni.cz/th/elryu/DP_Jana_Urbankova.pdf

OBJEKTivní ŽÁK. Návrh pracovního sešitu pro předmět výtvarná výchova na 2. stupni ZŠ

 (Karolína HEDRLÍNOVÁ)

Diplomová práce: OBJEKTivní ŽÁK. Návrh pracovního sešitu pro předmět výtvarná výchova na 2. stupni ZŠ  (Karolína HEDRLÍNOVÁ)

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta, 2022

thesis Soubor zavedený robotem Univerzita ... fakulta Katedra výtvarné kultury UNIVERZITA
https://theses.cz/id/19zme5/DP_OBJEKTivni_ZAK_Navrh_pracovniho_sesitu_pro_predmet_vyt.pdf

Malba ve výtvarné výchově na 1. stupni základní školy.

 (Gabriela JAKUBCOVÁ)

Diplomová práce: Malba ve výtvarné výchově na 1. stupni základní školy.  (Gabriela JAKUBCOVÁ)

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta, 2021

Klíčová slova: kultura, výtvarná výchova

thesis Soubor zavedený robotem Univerzita Jana Evangelisty ... fakulta Katedra preprimárního a primárního vzdělávání UNIVERZITA
https://theses.cz/id/gl4639/Diplomova_prace_Jakubcova.pdf

Sbírky řemesel v muzeích na příkladu Technického muzea v Brně

 (Kristýna Staňková)

Diplomová práce: Sbírky řemesel v muzeích na příkladu Technického muzea v Brně  (Kristýna Staňková)

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2021

katedrou muzeologie Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Brno. Na muzeum ... je příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem kultury České republiky. V ... fakulta, Katedra výtvarné výchovy, 2007. Diplomová práce. 46 s. Vedoucí
https://is.muni.cz/th/o3paj/Kristyna_Stankova_Sbirky_remesel_v_muzeich_na_prikladu_Technickeho_muzea_v_Brne.pdf

Poznání se rodí z barevného dialogu - Artefiletické pojetí výtvarné výchovy v předškolním vzdělávání

 (Zuzana VOJÍŘOVÁ)

Bakalářská práce: Poznání se rodí z barevného dialogu - Artefiletické pojetí výtvarné výchovy v předškolním vzdělávání  (Zuzana VOJÍŘOVÁ)

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta, 2022

vedoucí katedry V ... dialogu - Artefiletické pojetí výtvarné výchovy v předškolním ... druhými lidmi, společností a její kulturou. Jedinec si vytváří ... cz/th/w99qi/. Diplomová práce. Masarykova univerzita
https://theses.cz/id/4l4c0s/Vojirova_BP_final.pdf

Pracovní listy k moravským reáliím

 (Lucie Křižková)

Diplomová práce: Pracovní listy k moravským reáliím  (Lucie Křižková)

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2020

Brno, 2019. 99 s. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka a ... Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad ... systému fungování české dopravy, rozmanitosti kultury nebo ... pro knižní, výtvarné, restaurátorské a korespondenční
https://is.muni.cz/th/gslol/Pracovni_listy_k_moravskym_realiim.pdf

Výtvarná řada s prvky didaktické koncepce Marty Pohnerové na 1. stupni ZŠ

 (Kateřina ŠOCHOVÁ)

Diplomová práce: Výtvarná řada s prvky didaktické koncepce Marty Pohnerové na 1. stupni ZŠ  (Kateřina ŠOCHOVÁ)

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta, 2022

ZŠ. České Budějovice, 2022. Diplomová práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta. Katedra výtvarné výchovy ... 1 recipienta skrze výtvarnou tvorbu.1 0 ... jeho kultury a spirituality. V ... L a b e m : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2 0 1
https://theses.cz/id/5r4tee/KVV_Diplomova-prace_Katerina_Sochova_final.pdf

Aktuálně je prohledáváno asi 264 433 položek.