Theses 

Vyhledávání

česky | in English

x   Nápověda

Výsledky 1 – 10 z 473 (0,272 sekund) |

Plný text práce
 (Petr Kamenický)
názvy zadaných bakalářských, diplomových a disertačních prací se sociálním podtextem ... na Katedře výtvarné výchovy PdF MU ... BOURRIAUD, Nicolas, 2004. Postprodukce: kultura jako scénář: jak ... Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. ISBN 978-80
https://is.muni.cz/th/gub23/NA_ZASTAVCE_Kamenicky.pdf   
Plný text práce
 (Marianna Petrů)

Disertační práce: Umění zažít umění: Vlastní tvorba jako cesta poznávání  (Marianna Petrů)

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2018

individuálního přístupu bych tady na katedře nebyla. Tohle ... malbě. Brno, 2012. Disertační práce. Fakulta výtvarných umění ... Tvorba jako způsob poznávání ve výtvarné výchově. In: Kultura, umění a výchova ... designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
https://is.muni.cz/th/h32fw/Umeni_zazit_umeni.pdf   
Marcela Zemanová, František Thun-Hohenstein (1809-1870). Biografie šlechtice v kontextu proměn společnosti 19. století. Předkládaná disertační práce je první ucelenou biografií hraběte Františka Thun-Hohensteina (1809-1870), jednoho z nejdůležitějších představitelů českého uměleckého života 2. třetiny 19. století. Práce sleduje dva hlavní okruhy zájmu. Prvním je Thunova soukromá sféra, kde se zabývá jeho dětstvím, výchovou, vzděláním a cestováním v kontextu rodinných strategií. Nejdůležitějším momentem je pak Thunův mesaliační sňatek.který uzavřel roku 1846 a jehož následkem pozbyl jako prvorozený dědické právo na rodinný fideikomis.Druhou linií, kterou práce sleduje, je veřejné působení Františka Thuna. Jsou zmíněny Thunovy aktivity v sociální a filantropické oblasti a jeho politická kariéra v době předbřeznové a během revoluce roku 1848. Největší pozornost však autorka věnuje Thunově činnosti v oblasti výtvarného umění a památkové péče.
 (Marcela ZEMANOVÁ)
fakulta Katedra historie Disertační práce 2 ... Zemanová Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v ... rámci českoněmeckého graduačního kolegia Náboženské kultury v 19. a
https://theses.cz/id/8xrp1p/Zemanova_disertace_komplet.pdf   
Didaktické materiály ve výtvarné výchově na základní škole a jejich role v profesním společenství učitelů
 (Miloš MAKOVSKÝ)

Disertační práce: Didaktické materiály ve výtvarné výchově na základní škole a jejich role v profesním společenství učitelů  (Miloš MAKOVSKÝ)

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta, 2018

thesis Soubor zavedený robotem Univerzita ... fakulta Katedra výtvarné kultury Dizertační
https://theses.cz/id/4lmvgz/DIS_makovsky.pdf   
Plný text práce
 (Marie Bajnarová)

Disertační práce: Výtvarný projev jako nástroj k poznání dětí a mládeže s poruchou chování  (Marie Bajnarová)

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2018

FAKULTA KATEDRA VÝTVARNÉ VÝCHOVY Výtvarný ... emocí. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2009. 5 ... můžeme sledovat vývoj mnoha lidských kultur. Pomocí umění a ... hlediska výtvarné výchovy. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1973. 9
https://is.muni.cz/th/q34md/MARIE_BAJNAROVA_disertacni_prace_2018.pdf   
Fenomén sběratelství soudobého umění v 60. až 80. letech\nl{} 20. století v Československu\nl{} Komparační studie dvou soukromých sbírek
 (Barbora HÁJKOVÁ)

Diplomová práce: Fenomén sběratelství soudobého umění v 60. až 80. letech\nl{} 20. století v Československu\nl{} Komparační studie dvou soukromých sbírek  (Barbora HÁJKOVÁ)

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta umění a designu, 2018

DESIGNU KATEDRA DĚJIN A TEORIE UMĚNÍ Bc ... 4.5. Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty ... a státem, posléze tolerovaná (polooficiální) kultura se zvláště v ... sympozia v šedesátých letech. Praha: Disertační práce (Ph.D.). UNIVERZITA
https://theses.cz/id/6dbkx4/HJKOV_Barbora._Fenomn_sbratelstv_soudobho_umn_v_60._a_80..pdf   
Výtvarný projev jako prostředek pedagogické komunikace (výzkum se zaměřením na oblast komunikace ve školním prostředí)
 (Lucie TIKALOVÁ)

Disertační práce: Výtvarný projev jako prostředek pedagogické komunikace (výzkum se zaměřením na oblast komunikace ve školním prostředí)  (Lucie TIKALOVÁ)

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta, 2018

předkládané dizertační práce zařazena – a to ... předmětu Arteterapie a artefiletika na Katedře výtvarné kultury a textilní ... Vyd. 1. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. 170 s., [7
https://theses.cz/id/wr4hzz/DIZERTACE_upol.pdf   
Computer Graphic (1968). Rekonstrukce první výstavy počítačem generovaného umění v bývalém Československu
 (Jiří Mucha)

Diplomová práce: Computer Graphic (1968). Rekonstrukce první výstavy počítačem generovaného umění v bývalém Československu  (Jiří Mucha)

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2018

Vedoucí: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.

název výstavy z Neesovy doktorské disertační práce, neboť se ... Praha: Ústav bytové a oděvní kultury, 1981, s ... ZHOŘ, Igor. Computer Graphic. Výtvarná práce: Orgán Svazu československých ... univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy, 2004 ... Filozofickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, současnou Masarykovu
https://is.muni.cz/th/iuskh/Jiri_Mucha_diplomova_prace.pdf   
Plný text práce
 (Tereza Konývková)

Disertační práce: Tělo v pohybu: performativita sokolského hnutí v období formování moderního českého národa  (Tereza Konývková)

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2018

fakultě Univerzity Karlovy. UHLÍŘ, Jan Boris. Sokol za ... WIENDL. Kultura a totalita. Praha ... 2017 Magda Španihelová na Katedře filmové ... Karlovy v Praze úspěšně obhájila disertační práci nazvanou Naše (krásné ... dějiny výtvarného umění a filosofii ... Jan Evangelista Purkyně270 .271
https://is.muni.cz/th/dyht4/Disertace_Telo_v_pohybu_Konyvkova_2018_el.pdf   
Možnosti prezentace výtvarného umění a rozvoj komunikačních strategií výstavního provozu
 (Tereza VOŠTOVÁ)

Diplomová práce: Možnosti prezentace výtvarného umění a rozvoj komunikačních strategií výstavního provozu  (Tereza VOŠTOVÁ)

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta umění a designu, 2018

Klíčová slova: vizuální kultura

designu Katedra dějin a teorie umění Diplomová ... Ústí nad Labem, 2010. Disertační práce. Univerzita J. E ... fakulta, Katedra výtvarné kultury. Vedoucí práce Prof
https://theses.cz/id/8grpy6/Vostova_T._DP_KS_FUD_text_prace.pdf   

Aktuálně je prohledáváno asi 264 433 položek.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 2. 2019 00:35, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz