Výsledky 1 – 10 z 558 (0,343 sekund)

Plný text práce

 (Jana Nedomová)

Disertační práce: Otázky kvality v tvorbě a v prezentaci studenta na VŠ s umělecko-pedagogickým zaměřením  (Jana Nedomová)

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2019

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v ... Plzeňská univerzita má v nabídce ... a kultury. → Uchazeč oboru Vizuální kultura se zaměřením na ... Součástí přílohy disertační práce je dokument Katedry výtvarné výchovy UPOL s
https://is.muni.cz/th/mrbgj/Nedomova_disertacni_prace.pdf

Plný text práce

 (Andrea Uváčiková)

Disertační práce: Technický obraz v kontexte vol'nej grafiky  (Andrea Uváčiková)

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2019

Masarykovy univerzity v Brně. Text disertační práce má 343 ... častiach práce, tradičné médium sa ... a technologií II. Olomouc: Katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta ... Taryn Simon v Rudolfinu. In Kultura, umění a výchova ... nad Labem: Fakulta uměnía designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
https://is.muni.cz/th/oo1z2/Uvacikov_Andrea_dizertacna_praca.pdf

Současný český ilustrátor. Profesní příprava, možnosti uplatnění a výsledky práce

 (Natálie Herková)

Diplomová práce: Současný český ilustrátor. Profesní příprava, možnosti uplatnění a výsledky práce  (Natálie Herková)

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2019

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad ... VOJÍK, Vladimír. Podnikání v kultuře a umění. Praha ... univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy. 2009 ... práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka a ... tendence. [online]. Brno 2012. Disertační práce. Masarykova univerzita, Pedagogická
https://is.muni.cz/th/i9c6i/diplomova_prace_Herkova.pdf

Plný text práce

 (Petr Kamenický)
názvy zadaných bakalářských, diplomových a disertačních prací se sociálním podtextem ... na Katedře výtvarné výchovy PdF MU ... BOURRIAUD, Nicolas, 2004. Postprodukce: kultura jako scénář: jak ... Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. ISBN 978-80
https://is.muni.cz/th/gub23/NA_ZASTAVCE_Kamenicky.pdf

Plný text práce

 (Jan Semrád)

Disertační práce: Lesná. Život na sídlišti ve 20. a 21. století  (Jan Semrád)

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2019

v Praze v proměnách času. Disertační práce. Praha: Katedra obecné antropologie FHS ... Akademie výtvarných umění, 2014 ... aspekty kultury a produkcí antropologického ... zaměstnání na Přírodovědecké fakultě tehdejší Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, dnešní Masarykovy univerzity
https://is.muni.cz/th/t033b/DISERTACE_vysledna_verze.pdf

Plný text práce

 (Martina Želazková)

Disertační práce: Specifika výtvarné výchovy jako vyučovacího předmětu na všeobecném gymnáziu: Průniky teorie a praxe.  (Martina Želazková)

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2019

Bildungsbereiche hervorgehoben. Eine davon ist Kultur und Kunst, die ... s uměním. Brno: Katedra výtvarné výchovy pedagogické fakulty ... 010. Disertační práce. 189 s. ISBN ... Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad ... HUSÁR, Ján a Katarína SOKOLOVÁ, ed. Výchova umením. Bánská Bystrica: Univerzita Mateja Bela
https://is.muni.cz/th/hhavy/Specifika_vytvarne_vychovy_jako_vyucovaciho_predmetu_final.pdf

Didaktické materiály ve výtvarné výchově na základní škole a jejich role v profesním společenství učitelů

 (Miloš MAKOVSKÝ)

Disertační práce: Didaktické materiály ve výtvarné výchově na základní škole a jejich role v profesním společenství učitelů  (Miloš MAKOVSKÝ)

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta, 2018

thesis Soubor zavedený robotem Univerzita ... fakulta Katedra výtvarné kultury Dizertační
https://theses.cz/id/4lmvgz/DIS_makovsky.pdf

Marcela Zemanová, František Thun-Hohenstein (1809-1870). Biografie šlechtice v kontextu proměn společnosti 19. století. Předkládaná disertační práce je první ucelenou biografií hraběte Františka Thun-Hohensteina (1809-1870), jednoho z nejdůležitějších představitelů českého uměleckého života 2. třetiny 19. století. Práce sleduje dva hlavní okruhy zájmu. Prvním je Thunova soukromá sféra, kde se zabývá jeho dětstvím, výchovou, vzděláním a cestováním v kontextu rodinných strategií. Nejdůležitějším momentem je pak Thunův mesaliační sňatek.který uzavřel roku 1846 a jehož následkem pozbyl jako prvorozený dědické právo na rodinný fideikomis.Druhou linií, kterou práce sleduje, je veřejné působení Františka Thuna. Jsou zmíněny Thunovy aktivity v sociální a filantropické oblasti a jeho politická kariéra v době předbřeznové a během revoluce roku 1848. Největší pozornost však autorka věnuje Thunově činnosti v oblasti výtvarného umění a památkové péče.

 (Marcela ZEMANOVÁ)
fakulta Katedra historie Disertační práce 2 ... Zemanová Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v ... rámci českoněmeckého graduačního kolegia Náboženské kultury v 19. a
https://theses.cz/id/8xrp1p/Zemanova_disertace_komplet.pdf

Aktuální proměna výstavního provozu veřejnoprávní sbírkotvorné instituce v českém prostředí

 (Andrea ČERBAČESKÁ)

Diplomová práce: Aktuální proměna výstavního provozu veřejnoprávní sbírkotvorné instituce v českém prostředí  (Andrea ČERBAČESKÁ)

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta umění a designu, 2019

center Ministerstva kultury České republiky (dále ... je Metodické centrum pro muzea výtvarného umění ... založena katedra tzv. „teoretické muzeologie ... Olomouc, 2016. Disertační práce. Univerzita Palackého v
https://theses.cz/id/3xyj9r/erbaesk_Andrea-Aktuln_promna_vstavnho_provozu_veejnoprvn_.pdf

Plný text práce

 (Marianna Petrů)

Disertační práce: Umění zažít umění: Vlastní tvorba jako cesta poznávání  (Marianna Petrů)

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2018

individuálního přístupu bych tady na katedře nebyla. Tohle ... malbě. Brno, 2012. Disertační práce. Fakulta výtvarných umění ... Tvorba jako způsob poznávání ve výtvarné výchově. In: Kultura, umění a výchova ... designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
https://is.muni.cz/th/h32fw/Umeni_zazit_umeni.pdf

Aktuálně je prohledáváno asi 264 433 položek.