Výsledky 1 – 10 z 666 (0,294 sekund)

Rozvoj komunikačních schopností ve výtvarné výchově u žáků se sluchovým postižením na druhém stupni ZŠ

 (Alžběta Pelánová)

Diplomová práce: Rozvoj komunikačních schopností ve výtvarné výchově u žáků se sluchovým postižením na druhém stupni ZŠ  (Alžběta Pelánová)

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2022

A Katedra speciální a inkluzivní ... pohlíží Novotná (2011) v disertační práci Proces ... Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad ... slovník. Masarykova univerzita. Dostupné z https ... Novotná, P. (2008). DeafArt - Výtvarné umění v kultuře Neslyšících. Masarykova univerzita
https://is.muni.cz/th/zsr75/Alzbeta-Pelanova-diplomova-prace.pdf

Plný text práce

 (Magdalena Maňáková)

Disertační práce: Role školy a pedagogů v transmisi lidové kultury na Horňácku  (Magdalena Maňáková)

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2022

Zvolene a Katedry etnológie a etnomuzikológie ... Během výzkumů pro disertační práci v letech 2 ... Micka, Antonín 1997: Výtvarní umělci Horňácka. MK ... NÚLK - Národní ústav lidové kultury NVČ ... UJEP - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 196
https://is.muni.cz/th/juahc/Role_skoly_a_pedagogu_v_transmisi_lidove_kultury_na_Hornacku.pdf

Kurátorství současného umění v kontextu vysokoškolských galerií

 (Filip Halas)

Diplomová práce: Kurátorství současného umění v kontextu vysokoškolských galerií  (Filip Halas)

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2022

o Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně [online], [cit 2 ... Ministerstva kultury ČR.100 Propagace ... tvorby studentů a pedagogů Katedry výtvarné výchovy PdF. Obr ... KOTTOVÁ, Karin. Instituce a divák: disertační práce. Praha : Masarykova univerzita
https://is.muni.cz/th/dxo56/Kuratorstvi_soucasneho_umeni_v_kontextu_vysokoskolskych_galerii_-_Final_-_Halas_Filip_gwfp9.pdf Podobné

Plný text práce

 (Jana Nedomová)

Disertační práce: Otázky kvality v tvorbě a v prezentaci studenta na VŠ s umělecko-pedagogickým zaměřením  (Jana Nedomová)

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2019

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v ... Plzeňská univerzita má v nabídce ... a kultury. -> Uchazeč oboru Vizuální kultura se zaměřením na ... Součástí přílohy disertační práce je dokument Katedry výtvarné výchovy UPOL s
https://is.muni.cz/th/mrbgj/Nedomova_disertacni_prace.pdf

Možnosti využití učiva matematiky ve výuce výtvarné výchovy na 2. stupni základní školy

 (Lucie JELÍNKOVÁ)

Diplomová práce: Možnosti využití učiva matematiky ve výuce výtvarné výchovy na 2. stupni základní školy  (Lucie JELÍNKOVÁ)

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta, 2021

fakulta Katedra výtvarné kultury UNIVERZITA ... Diplomová práce Možnosti ... kulturních artefaktů. Praha, 2015. Disertační práce. Univerzita Karlova
https://theses.cz/id/wjpjy3/Diplomova_prace_-_Lucie_Jelinkova.pdf

Plný text práce

 (Jana Černá)

Disertační práce: „Podívejte se na děti!" Ideologická výchova dětí na socialistické škole mezi léty 1948-1970.  (Jana Černá)

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2021

Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2015, s ... odvětví hospodářského života, vědy a kultury i z ostatních ... výchovu, výtvarnou výchovu, tělesnou výchovu ... University Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Z ... zvýšení požadavků na vědeckou práci kateder univerzit nebo odstranění ... V otištěné kandidátské disertační práci zase
https://is.muni.cz/th/gnaf2/Disertacni_prace_Jana_Cerna.pdf Podobné

Didaktické obsahy a východiska objektové tvorby ve výtvarné výchově

 (Štěpánka HRDLIČKOVÁ)

Diplomová práce: Didaktické obsahy a východiska objektové tvorby ve výtvarné výchově  (Štěpánka HRDLIČKOVÁ)

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta, 2021

Ustí nad Labem Pedagogická fakulta Katedra výtvarné kultury UNIVERZITA ... Diplomová práce Didaktické ... theses.cz/id/41mvgz/. Disertační práce. Univerzita Jana Evangelisty
https://theses.cz/id/4pk208/DIPLOMOVA_PRACE_HRDLICKOVA_STEPANKA_OF.pdf

Restaurování části renesančního štukového epitafu rodiny Hodějovských z Hodějova v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Českém Rudolci; rámování renesančních epitafů v nástěnné malbě

 (Romana Čivrná)
studia, Katedra Teorie a dějin výtvarného umění, Fakulta filosofická ... osten tvůj?: renesanční epitafy v kultuře umíráni a vzpomínáni ... památek. Disertační práce (vedoucí práce: prof ... 25. - 26. 5. 2005, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
https://theses.cz/id/yb8gz3/Civrna_DP_2022.pdf

Návrh zprostředkování tvorby vybraných současných českých umělců v hodinách výtvarné výchovy

 (Gabriela JUNÁŠKOVÁ)

Diplomová práce: Návrh zprostředkování tvorby vybraných současných českých umělců v hodinách výtvarné výchovy  (Gabriela JUNÁŠKOVÁ)

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta, 2021

Jana Evangelisty Purkyně Pedagogická fakulta Katedra výtvarné kultury UNIVERZITA ... Diplomová práce Návrh ... profesním společenství učitelů. 2018. Disertační práce. Univerzita J.E
https://theses.cz/id/10o33e/Junaskova_DP_2021.pdf

Plný text práce

 (Andrea Uváčiková)

Disertační práce: Technický obraz v kontexte vol'nej grafiky  (Andrea Uváčiková)

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2019

Masarykovy univerzity v Brně. Text disertační práce má 343 ... častiach práce, tradičné médium sa ... a technologií II. Olomouc: Katedra výtvarné výchovy. Pedagogická fakulta ... v kontexte súčasnej vizuálnej kultúry a estetiky, nad ... nad Labem: Fakulta umenia designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
https://is.muni.cz/th/oo1z2/Uvacikov_Andrea_dizertacna_praca.pdf

Aktuálně je prohledáváno asi 264 433 položek.