Výsledky 1 – 10 z 351 (0,012 sekund)

Nette framework

 (Lucie Gavlasová)

Bakalářská práce, Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, 2017

Aplikovaná informatika

Příbuzné soubory: zdrojove_kody.zip zdrojove_kody.zip

Klíčová slova: Nette Framework

Tato bakalářská práce se zaměřuje na český PHP framework Nette. Jedna část je zaměřena na detailní charakteristiku frameworků a jejich architektura. Další část se vymezuje základními
https://theses.cz/id/h5di3d/ – v archivu školy  – práce na příbuzné téma Podobné

Vývoj internetového obchodu s využitím Nette Framework

 (Martin HÁJEK)

Bakalářská práce, UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta, 2011

Aplikovaná informatika / Informační systémy

Překlad názvu práce: Development of the e-shop using Nette Framework

Cílem této bakalářské práce je vytvořit webovou aplikaci, konkrétně internetový obchod se sportovní výživou a fitness vybavením pro litoměřickou posilovnu Golem. Posilovna by ráda expandovala na
https://theses.cz/id/cq44vl/ – práce na příbuzné téma Podobné

Vývoj hudebního komunitního portálu v prostředí Nette Framework

 (Pavel PLZÁK)

Bakalářská práce, UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta, 2011

Aplikovaná informatika / Informační systémy

Překlad názvu práce: Development of community music portal using Nette Framework

Klíčová slova: Nette Framework

Ústředním tématem této práce je Nette Framework, což je sada knihoven a nástrojů pro efektivní vývoj webových aplikací ve skriptovacím jazyce PHP. Práce je rozdělena na
https://theses.cz/id/oxbnul/ – práce na příbuzné téma Podobné

Framework Nette

 (Jan Tölg)

Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2012

Aplikovaná informatika / Informatika

Překlad názvu práce: Nette framework

Klíčová slova: Framework, Nette

Tato práce se věnuje zajímavému českému PHP frameworku Nette. První část seznámí čtenáře s obecnými pojmy, návrhovými vzory použitými v Nette a popíše základní vlastnosti frameworku
https://theses.cz/id/pxch32/ – v archivu školy  – práce na příbuzné téma Podobné

Scaffold pro Nette Framework

 (Martin Drozdek)

Bakalářská práce, VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2014

Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika

Překlad názvu práce: Scaffold for Nette Framework

Klíčová slova: Nette Framework

Cílem této práce je navrhnout scaffold systém pro Nette framework. V první části se zabývá srovnáním existujících scaffold systémů u jiných MVC frameworků a seznámením s
https://theses.cz/id/ndzal4/ – v archivu školy  – práce na příbuzné téma

Generátor kódu pro webové aplikace v Nette

 (Radek Brůha)

Bakalářská práce, Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, 2015

Aplikovaná informatika

Příbuzné soubory: STAG64660.pdf STAG64660.pdf

Překlad názvu práce: Code-generator for Nette Web Applications

aplikací ve vybraných PHP frameworcích – Nette, CakePHP a Symfony. Druhá část ... k neexistenci tohoto nástroje pro Nette Framework věnována návrhu a implementaci vlastního ... poskytující objektově relační mapování, knihovny Nette\Database\Table fungující na principu
https://theses.cz/id/4ej005/ – v archivu školy  – práce na příbuzné téma Podobné

Tvorba internetového obchodu s využitím frameworku Nette

 (Jaroslav Klimčík)

Bakalářská práce, VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2013

Systémové inženýrství a informatika / Aplikovaná informatika

Překlad názvu práce: E-shop System Based on Nette Framework

Klíčová slova: Nette Framework

Cílem této bakalářské práce ... jazyce PHP s použitím frameworku Nette. V práci byly popsány technologie ... jazyce PHP využit daný PHP framework.
https://theses.cz/id/azayp0/ – v archivu školy  – práce na příbuzné téma

Srovnání vývoje webových aplikací v Nette frameworku (PHP) a Node.JS

 (Michal Kočárek)

Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2012

Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie

Překlad názvu práce: Comparison of web application development in Nette Framework (PHP) and Node.JS

Klíčová slova: Nette Framework, framework

Práce se zabývá srovnáním ... vývoj webových aplikací, konkrétně frameworku Nette pro platformu PHP a platformy ... které jsem vyvinul nad frameworkem Nette v PHP a nad platformou
https://theses.cz/id/pp27d9/ – v archivu školy  – práce na příbuzné téma Podobné

Možnosti využití frameworku Nette pro tvorbu webových aplikací

 (Silvie Fránová)

Bakalářská práce, VŠB - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, 2013

Nerostné suroviny / Informační a systémový management

Překlad názvu práce: Possibilities of Nette Framework for building Web Applications

Klíčová slova: Framework, Framework Nette

V předložené práci se ... frameworků, konkrétně za použití Frameworku Nette. Práce obsahuje popis technologií používaných ... list, vše tvořené pomocí Frameworku Nette podle tutoriálů, které jsou k
https://theses.cz/id/fs90wd/ – v archivu školy  – práce na příbuzné téma

Tutoriál pro využití PHP frameworku Nette

 (Jan Kotlařík)

Diplomová práce, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2019

Inženýrská informatika / Informační technologie

Překlad názvu práce: A PHP Framework Nette Tutorial

Klíčová slova: Framework, Nette

Tato práce se zabývá tvorbou tutoriálu pro použití frameworku Nette pro začátečníky. V úvodní části je popis co to vlastně framework je, jaké má výhody a
https://theses.cz/id/wkkit9/ – práce na příbuzné téma Podobné

Aktuálně je prohledáváno asi 264 433 položek.