Výsledky 61 – 70 z 73 (0,070 sekund)

Knihovní systém

 (Jan Baťha)

Bakalářská práce: Knihovní systém  (Jan Baťha)

Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2011

Hugh E. Williams &; David Lane - PHP a MySQL: Vytváříme ... oprávněními. (Grudl, 2009) 5 ... aplikace/. Grudl, David. 2009. Escapování
https://theses.cz/id/5oej8g/bp/teoreticka_cast_bp/BathaJ_KnihovniSystem_JR_2011.pdf

Webová prezentace firmy

 (Petr Šindelář)

Bakalářská práce: Webová prezentace firmy  (Petr Šindelář)

Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2012

Soubor zavedený robotem ... 3] GRUDL, David. Escapování [online], 19.5.2 ... 4] Hugh.E.Williams,David Lane: PHP a MySQL – Vytváříme
https://theses.cz/id/gxp2qq/Dokumentace/SindelarP_WebovaPrezentace_RI_2012.pdf

Webový portál golfového klubu

 (Evžen Mynka)

Bakalářská práce: Webový portál golfového klubu  (Evžen Mynka)

Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2011

Soubor zavedený robotem UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ... 6. GRUDL, David. Dibi [online]. 2008 [cit
https://theses.cz/id/zmn3b8/Dokumentace/MynkaE_GolfovyKlub.pdf Podobné

Univerzální ovládací panel s dotykovým displejem

 (Antonín Marko)

Diplomová práce: Univerzální ovládací panel s dotykovým displejem  (Antonín Marko)

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2018

Soubor zavedený robotem Licenses ======== Good ... c) 2004, 2014 David Grudl (https://davidgrudl.com) All
https://theses.cz/id/67mi5l/Web/vendor/dibi/dibi/license.md Podobné

Plný text práce

 (Lukáš Daubner)

Rigorózní práce: Assurance of Forensic-Ready Software Systems  (Lukáš Daubner)

Masarykova univerzita, Fakulta informatiky, 2021

B , David. Forensic investigation of cloud computing ... M . Ring, S. Wunderlich, D. Grüdl, D. Landes, and A. Hotho ... 20. Pierluigi Zerbino, Davide Aloini, Riccardo D u l
https://is.muni.cz/th/gcgcg/text.pdf

Nemocniční objednávkový systém

 (Michal Seifert)

Bakalářská práce: Nemocniční objednávkový systém  (Michal Seifert)

Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2008

Soubor zavedený robotem Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Nemocniční ... C3%BD_server> [7] GRUDL, David. Konec W3C prostřednictvím
https://theses.cz/id/tj4gtq/SeifertM_Nemocnicni_objednavkovy_LC_2008/SeifertM_Nemocnicni_objednavkovy_LC_2008.pdf

Systém pro tvorbu obchodních nabídek

 (Petr Zelený)

Diplomová práce: Systém pro tvorbu obchodních nabídek  (Petr Zelený)

Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2013

Soubor zavedený robotem Licenses ======== Good ... c) 2005, 2012 David Grudl (http://davidgrudl.com) All
https://theses.cz/id/flrqzb/zdrojovy_kod_aplikace/Dealer/editor/dibi-2_0_1/license.txt Podobné

Centrální správa linuxového firewallu

 (Roman Vohník)

Diplomová práce: Centrální správa linuxového firewallu  (Roman Vohník)

Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2013

Soubor zavedený robotem {* * @version $Id: template ... 13 20:58:52Z david@grudl.com $ * @param
https://theses.cz/id/0pfarx/centralni_sprava_aplikace/libs/components/VisualPaginator/template.phtml

Aplikace Zooinfo pro Android

 (Josef Hrodek)

Diplomová práce: Aplikace Zooinfo pro Android  (Josef Hrodek)

Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2016

Soubor zavedený robotem Licenses ======== Good ... c) 2004, 2014 David Grudl (http://davidgrudl.com) All
https://theses.cz/id/mhnoje/DP_SOUBORY_KOMPLET/DP_ADMIN/Server/zooInfo/vendor/tracy/tracy/license.txt

Tvorba jednoduchého ekonomického IS s vazbou na elektronické bankovnictví

 (Jiří GLINZ)

Diplomová práce: Tvorba jednoduchého ekonomického IS s vazbou na elektronické bankovnictví  (Jiří GLINZ)

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta, 2013

Soubor zavedený robotem {* * @version $Id: template ... 13 20:58:52Z david@grudl.com $ * @param
https://theses.cz/id/gybhee/projekt/zdrojove_kody/ispInvoice/app/components/VisualPaginator/template.latte

Aktuálně je prohledáváno asi 264 433 položek.