Výsledky 1 – 10 z 144 (0,120 sekund)

Náboženství v gymnaziální výuce zeměpisu

 (Diana Taschová)

Bakalářská práce: Náboženství v gymnaziální výuce zeměpisu  (Diana Taschová)

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, 2021

Klíčová slova: „nová“ geografia náboženstva, „nová“ kultúrna geografia

Študijní obor: Geografia a kartografia so zameraním na ... Kľúčové slová: náboženstvo, viera, „nová" geografia náboženstva, „nová" kultúrna ... J. (2013): Kapitoly z didaktiky geografie 1. Univerzita
https://is.muni.cz/th/ify8r/Nabozenstvi_v_gymnazialni_vyuce_zemepisu__Taschova.pdf Podobné

Dištančná a online výuka fyziky prebiehajúca na školách počas pandémie koronavírusu

 (Adrián Janík)

Bakalářská práce: Dištančná a online výuka fyziky prebiehajúca na školách počas pandémie koronavírusu  (Adrián Janík)

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2021

Klíčová slova: didaktika fyziky

Dištančná výuka, metódy výuky fyzika, didaktika fyziky, hodnotenie, online ... je výskumné zameraná, sa opisuje didaktika fyziky, výuka fyziky na ... tu odbory Fyzika, Chémia, Biológia, Geografia a Geológia (RVP
https://is.muni.cz/th/zdsvx/00_395824_similarities.pdf Podobné

Premeny obrazu Cyrila a Metoda v učebniciach dejepisu pre stredné školy v rokoch 1918–1989

 (Lukáš Kvašňovský)

Diplomová práce: Premeny obrazu Cyrila a Metoda v učebniciach dejepisu pre stredné školy v rokoch 1918–1989  (Lukáš Kvašňovský)

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2022

súčasnej odborovej didaktiky) učebnica môže byť použitá na ... a kolektívu: Školní didaktika4 nám ... náuka a geografia.113 Vyučovací
https://is.muni.cz/th/b3v6y/Diplomova_praca_Lukas_Kvasnovsky_gwjrq.pdf Podobné

Postoje studentů učitelství geografie k využívání geoinformačních technologií v jejich budoucí pedagogické praxi

 (Kateřina FELKLOVÁ)

Diplomová práce: Postoje studentů učitelství geografie k využívání geoinformačních technologií v jejich budoucí pedagogické praxi  (Kateřina FELKLOVÁ)

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta, 2023

spolupráce odborníků, vědců, didaktiků a učitelů, kteří společně m ... orientovaný na didaktiku geografie, takže samotný předmět nás ... e n s k u . Geografia, 28(1), 1
https://theses.cz/id/d639bh/felklova_katerina_dp.pdf

Plný text práce

 (Zuzana Zahradníčková)
celky: prvý zaoberajúci sa teóriou didaktiky dejepisu, druhý historickými dielami o ... úvod do predmetu dejepis a didaktiky dejepisu poskytuje ... výchova, geografia, hudobná a výtvarná
https://is.muni.cz/th/lia5t/Vyuzitie_modernych_didaktickych_metod_vo_vyucbe_dejepisu_-_odkaz_Slovenskeho_statu_1939-1945_v_sucasnej_slovenskej_politike_a_spolocnosti_07qvq.pdf Podobné

Návrh pracovních listů pro výuku dekorativních technik

 (Pavel Čmejla)

Bakalářská práce: Návrh pracovních listů pro výuku dekorativních technik  (Pavel Čmejla)

České vysoké učení technické v Praze, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty), 2021

VANĚČEK D. a kol.: Didaktika technických odborných předmětů. České vysoké ... E. a kol. Kapitoly z didaktiky odborných předmětů. Praha: ČVUT, 2 ... prostriedok samostetnej učebnej činnosti žiakov. Geografia, 1994, roč ... ZORMANOVÁ, L. Obecná didaktika. Praha: Grada,2
https://theses.cz/id/19n7xz/Pavel_Cmejla_-_Bakalarska_prace.pdf

Regionálna geografia Podunajskej nížiny - sprievodca školským výletom

 (Andrea Novotová)

Diplomová práce: Regionálna geografia Podunajskej nížiny - sprievodca školským výletom  (Andrea Novotová)

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2009

Regionálna geografia Podunajskej nížiny - sprievodca školským ... Diplomová práca s názvom „Regionálna geografia Podunajskej nížiny - sprievodca školským ... E., R U X , I : Didaktika geografie I. 1
https://is.muni.cz/th/d7brc/Diplomovapraca.pdf

Metodologia e Materiais para o ensino de Português Língua Estrangeira (proposta didática como contributo para o Portal PPPLE)

 (Barbora Krumpholzová)

Diplomová práce: Metodologia e Materiais para o ensino de Português Língua Estrangeira (proposta didática como contributo para o Portal PPPLE)  (Barbora Krumpholzová)

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2019

Versão original em checo: „Didaktika je věda, která se zabývá ... exemplo, com a História, Psicologia, Geografia ou Sociologia (Fisher ... de geografia e, ao mesmo tempo, fornece
https://is.muni.cz/th/bob4w/Diplomova_prace__1_.pdf

Geografie Slovenska - cvičebnice pro gymnázia

 (Simona Lukáčeková)

Bakalářská práce: Geografie Slovenska - cvičebnice pro gymnázia  (Simona Lukáčeková)

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, 2019

Klíčová slova: geografia, fyzická geografia, humánna geografia

ústav Geografia Slovenska - cvičebnica pre gymnázia Ekologická ... biológia Geografia a kartografia so zameraním na ... TUREK. I. (2008): Didaktika. 2 vydanie. IuraEdition
https://is.muni.cz/th/jbhmt/Bakalarska_praca_-_Lukacekova_Simona.pdf

Trenčianska kotlina vo vyučovaní geografie

 (Tomáš MIKULOVSKÝ)

Rigorózní práce: Trenčianska kotlina vo vyučovaní geografie  (Tomáš MIKULOVSKÝ)

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta, 2020

ročníka po prebratí celku Regionálna geografia Slovenska, na SS na konci ... 6. ročník: Regionálna geografia Afriky a Ázie • 7 ... odchyľovať od základnej úlohy oborovej didaktiky, ktorou je transformácia
https://theses.cz/id/4kl09r/Rigozna_praca.pdf Podobné

Aktuálně je prohledáváno asi 264 433 položek.