Výsledky 1 – 10 z 334 (0,013 sekund)

Osobnostně-rozvojový potenciál LARP z pohledu hráčů

 (Yulia Khalisova)

Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2015

Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství

Překlad názvu práce: Personal development potential of LARP from the viewpoint of the roleplayers

Klíčová slova: LARP

zabývá otázkou osobnostně-rozvojového potenciálu LARP z pohledu rolových hráčů. Teoretická ... rolovou hrou, zabývá se fenoménem LARP a jeho vznikem, strukturou a ... téma osobnostního rozvoje v kontextu LARPu, obrací na rozvoj osobnosti prostřednictvím
https://theses.cz/id/e36ot8/ – v archivu školy  – práce na příbuzné téma

Larp jako specifická metoda výchovné dramatiky ve vzdělávání adolescentů

 (Kristýna Fousková)

Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2016

Speciální pedagogika

Překlad názvu práce: LARP as a Specific Type of Drama in Education of Adolescents

Klíčová slova: larp

Bakalářská práce na téma “Larp jako specifická metoda výchovné dramatiky ... o netradiční metodě výchovné dramatiky LARP (live action role playing) a ... využití při práci s adolescenty. Larp je v České republice vnímán
https://theses.cz/id/yx0rtz/ – v archivu školy  – práce na příbuzné téma

Vlastní jména ve facebookové skupině LARP CZ

 (Blanka Hanzlová)

Diplomová práce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2016

Filologie / Český jazyk se specializací počítačová lingvistika

Překlad názvu práce: Proper names in Facebook group LARP CZ

Klíčová slova: larp

Tato magisterská diplomová práce se zabývá vlastními jmény ve facebookové skupině LARP CZ, důraz je kladen na přezdívky. V první části práce jsou shrnuty základní informace
https://theses.cz/id/v1rchz/ – v archivu školy  – práce na příbuzné téma

Využití LARP v knihovnách

 (Lenka Hodicová)

Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2015

Informační studia a knihovnictví

Překlad názvu práce: The Use of LARP in Libraries

Klíčová slova: larp, volnočasová aktivita larp

Tato práce popisuje využití her larp v knihovnách. Teoretická část se zabývá definicí larpu, jeho druhy, aspekty a historií. Pozornost je věnována vztahu larpu a pedagogiky
https://theses.cz/id/61qzuc/ – v archivu školy  – práce na příbuzné téma

Komorný Larp

 (Iveta Krejčírová)

Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2015

Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny divadla

Překlad názvu práce: Chamber Larp

Klíčová slova: larp, komorný larp, chamber larp

The goal of this thesis is to provide a complex summary ... phenomenon live action role play - larp. It also explains larp's origin, it's basic
https://theses.cz/id/2ihw53/ – v archivu školy  – práce na příbuzné téma

LARP in English Language Teaching

 (Dagmar Wiesnerová)

Diplomová práce, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2015

Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy

Klíčová slova: larp, edu-larp

Diplomová práce LARP ve výuce anglického jazyka se zabývá poměrně neznámým fenoménem larpu (název vznikl z anglického live-action role-play), rolových her a možností jejich
https://theses.cz/id/qaz2ks/ – v archivu školy  – práce na příbuzné téma

Vzdělávací potenciál rolových her - LARP

 (Šárka Benešová)

Diplomová práce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2017

Pedagogika / Andragogika

Klíčová slova: larp

Práce je soustředěna na téma rolových her ve vzdělávání dospělých. Výzkumná část se zabývá specifickým případem rolové hry typu larp, využité ve vzdělávacím kurzu pro rozvoj
https://theses.cz/id/jp30ji/ – v archivu školy  – práce na příbuzné téma

Implementace LARPu do osnov základních škol

 (Jakub Kuřímský)

Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2011

Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství výtvarné výchovy pro základní školy Pedagogické asistentství technické a informační výchovy pro základní školy

Překlad názvu práce: LARP implementation to elementary education

Klíčová slova: LARP

téma rolové a dramatické hry, LARP, historie LARPu, LARP ve světě, zážitková hra, a ... práce chci navrhnout a implementovat LARP do základních škol. To obnáší ... vysvětlení, ale i popis tvorby LARPu od samotného návrhu až po
https://theses.cz/id/jaatlp/ – v archivu školy  – práce na příbuzné téma

LARP „Live Action Role Playing“ a jeho přínos pro hráče

 (Zora Moudrá)

Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2010

Pedagogika / Sociální pedagogika a volný čas

Překlad názvu práce: LARP "Live Action Role Playing" and Its benefits for Players

Klíčová slova: LARP

práce jsem si vybrala fenomén LARP a jeho přínos pro hráče ... práce má za cíl zmapovat LARP a přiblížit ho veřejnosti, aby ... je zjistit: Jaký může mít LARP přínos pro osobní rozvoj hráče
https://theses.cz/id/9jmirq/ – v archivu školy  – práce na příbuzné téma

Live action role-playing (LARP) as a teaching tool

 (Lenka Schormová)

Diplomová práce, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2013

Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy

Klíčová slova: larp, larp, pedagogical use of larp

Diplomová práce „Larp (Live Action Role-Playing) as ... Hlavní důraz je kladen na larp jako na prostředek, který umožňuje ... měl vzít v pota, když larp připravuje. Důraz je kladen na
https://theses.cz/id/ywieo8/ – v archivu školy  – práce na příbuzné téma

Aktuálně je prohledáváno asi 264 433 položek.