Výsledky 1 – 10 z 961 (0,092 sekund)

Subjektivní potřeba osob bez domova být informován o fungování sociální politiky se zaměřením na sociální dávky a poskytované sociální služby pro tyto osoby

 (Martina Škývarová)

absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc, 2015

Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce

Tato práce nese téma subjektivní potřeba osob bez domova být informován o fungování sociální politiky se zaměřením na sociální dávky a poskytované sociální služby pro tyto
https://theses.cz/id/reo4jn/ – v archivu školy  – práce na příbuzné téma

Výměna informací mezi pracovníky sociální služby a zákonnými zástupci uživatelů z pohledu pracovníků služby denních stacionářů pro lidi s mentálním postižením

 (Jana Větříšková)

absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc, 2016

Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce

Práce se věnuje výměně informací mezi pracovníky sociální služby a zákonnými zástupci uživatelů denních stacionářů z pohledu sociálních pracovníků. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část
https://theses.cz/id/j0sdsy/ – v archivu školy  – práce na příbuzné téma

Sociální služby sociální rehabilitace a chráněné bydlení pro osoby s mentálním postižením - případová studie

 (Barbora Dufková)

Diplomová práce, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2017

Speciální pedagogika / Speciální andragogika

Klíčová slova: sociální rehabilitace

práce je popsat, jak probíhá služba chráněné bydlení a sociální rehabilitace, analyzovat průběh adaptace klientů ... Druhá kapitola se zaměřuje na sociální služby pro osoby s mentálním
https://theses.cz/id/puynpk/ – v archivu školy  – práce na příbuzné téma

Organizace a řízení sociální služby Denní stacionář Paprsek v Centru sociální pomoci Třinec

 (Karina Gorzolková)

Bakalářská práce, Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2020

Hospodářská politika a správa / Sociální management

Klíčová slova: Sociální služby

Bakalářská práce se zabývá tématem „Organizace a řízení sociální služby denního stacionáře Paprsek v centru sociální pomoci Třinec.“ Cílem bakalářské práce je vyhodnocení organizace a řízení
https://theses.cz/id/m03v7d/ – v archivu školy  – práce na příbuzné téma

Sociální služby pro osoby s tělesným postižením a jejich vliv na překonávání sociální exkluze

 (Helena Kovaříková)

Diplomová práce, Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2012

Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje

Klíčová slova: sociální exkluze

Diplomová práce pojednává o tématu sociální exkluze osob s tělesným postižením a vlivu sociálních služeb na překonání této exkluze. Poznávací cílem práce je otázka – Jaký vliv
https://theses.cz/id/7gq7gt/ – v archivu školy  – práce na příbuzné téma

Evaluace sociální služby NK Likusák

 (Petr Matulka)

Diplomová práce: Evaluace sociální služby NK Likusák  (Petr Matulka)

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2020

Klíčová slova: sociální pedagogika, sociální práce, kvalita sociálních služeb

Plný text práce MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Evaluace
https://is.muni.cz/th/i39fd/DP_Matulka.pdf

Individuální plánování sociální služby osobní asistence pro seniory (jako nástroj řízení kvality sociální služby v organizaci)

 (Irena Peková)

Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2015

Pedagogika / Andragogika

https://theses.cz/id/jlk4pg/ – práce na příbuzné téma

Sociální služby a jejich právní úprava v českém právu

 (Simona Bobková)

Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní, 2019

Hospodářská politika a správa / Veřejná správa

Klíčová slova: Sociální služby, sociální politika, financování sociálních služeb, poskytovatelé sociálních služeb

Sociální služby představují jednu ze základních součástí sociálního zabezpečení v České republice. Jsou zpravidla řazeny do pilíře sociální péče a od jiných druhů sociálního zabezpečení se
https://theses.cz/id/breqoa/ – v archivu školy  – práce na příbuzné téma

Sociální služby v ČR optikou rodin s členem s Alzheimerovou nemocí

 (Petra Hejtmánková)

absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc, 2019

Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce

Klíčová slova: sociální služby

Anotace HEJTMÁNKOVÁ, P., Sociální služby v ČR optikou rodin s členem Alzheimerovou nemocí, Olomouc: CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, 2019. Absolventská práce je zaměřená
https://theses.cz/id/j2332s/ – v archivu školy  – práce na příbuzné téma

Hodnocení kvality sociální služby

 (Eva Bartošová)

absolventská práce, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, 2019

Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální pedagogika a teologie

Klíčová slova: sociální služby

Hlavním cílem předkládané práce je posoudit hodnocení kvality sociálních služeb. Teoretická část se podrobně zabývá pojmem kvalita, důvody jejího hodnocení, uvádí metody, pomocí kterých může být
https://theses.cz/id/zytfho/ – v archivu školy  – práce na příbuzné téma

Aktuálně je prohledáváno asi 264 433 položek.