Theses 

Vyhledávání

česky | in English

x   Nápověda

Výsledky 1 – 10 z 697 (0,036 sekund) |

Voltametrické stanovení chromu
 (Veronika SEČKÁŘOVÁ)

Diplomová práce, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, 2009

Chemie a technologie materiálů / Inženýrství ochrany životního prostředí

Klíčová slova: chrom

Tato práce popisuje stanovení chromu metodou diferenční pulsní adsorpční stripping voltametrie za přítomnosti DTPA a ... hmotnostní poměr těchto dvou forem chromu ve vzorku. Také byla stanovena
https://theses.cz/id/rvfosf/ – práce na příbuzné téma Podobné
Využití pomerančové kůry k odstranění šestimocného chromu z vodného prostředí: kinetika, termodynamika, izotermy
 (Veronika Pilátová)

Bakalářská práce, VŠB - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, 2014

Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství

Klíčová slova: šestimocný chrom

termodynamických veličin biosorpčního procesu šestimocného chromu z vodného roztoku pomocí chemicky ... faktory, které jej ovlivňují, chování chromu ve vodném roztoku a metody ... 0 mol l-1. Šestimocný chrom byl stanoven spektrofotometrickou metodou s
https://theses.cz/id/b4k04m – v archivu školy  – práce na příbuzné téma
Studium kinetiky sorpce a matematických modelů odstranění chromu z modelového roztoku použitím směsi sorbentů
 (Veronika Brašová)

Bakalářská práce, VŠB - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, 2019

Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství

Klíčová slova: chrom Cr (VI)

Bakalářská práce se zabývá ... kinetiky a rovnováhy biosorpce odstranění chromu s oxidačním číslem šest z ... zpracována závažnost znečištění životního prostředí chromem s oxidačním číslem šest, dále
https://theses.cz/id/pm9euy/ – práce na příbuzné téma
Adsorpce chromu s oxidačním číslem VI z vodné matrice pomocí chemicky aktivované štěpky Juglans regia: kontinuální systém
 (Veronika Pilátová)

Diplomová práce, VŠB - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, 2016

Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství

Diplomová práce se zabývá studiem procesu biosorpce chromu s oxidačním číslem VI v kontinuálním systému ... hodnotou pH = 1,1. Koncentrace chromu v eluátu byla stanovena spektrofotometrickou
https://theses.cz/id/qndbb0 – v archivu školy  – práce na příbuzné téma
Stanovení obsahu potenciálních rizikových prvků v půdách na vybraných lokalitách Třinecka​
 (Veronika Hrubá)

Bakalářská práce, VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, 2018

Procesní inženýrství / Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Tato práce se zabývá znečištěním půdy v lokalitách okolo Třince, s ohledem na vzdálenost odběrových ... rtuť, olovo, arsen, kadmium a chrom. V této práci je popsaný
https://theses.cz/id/1go0h4 – v archivu školy  – práce na příbuzné téma
Porovnání účinnosti biosorbentů, směsi šišek a dřevokazné houby, pro odstranění CrVI z reálné odpadní vody: dynamický systém
 (Veronika Kopečková)

Diplomová práce, VŠB - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, 2017

Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou

Klíčová slova: chrom

Diplomová práce je zaměřena na studium odstranění chromu s oxidačním číslem VI z reálné odpadní ... podmínky dynamického systému pro odstranění chromu s oxidačním číslem VI pomocí
https://theses.cz/id/wfxuks – v archivu školy  – práce na příbuzné téma
Kovy v pracovní výchově na 1. stupni ZŠ
 (Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ)

Diplomová práce, ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická, 2018

Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy

Klíčová slova: chrom

Ve své diplomové práci prezentuji ověřené pracovní náměty, které byly realizovány v běžné výuce na 1.stupni ZŠ a byly poskytnuty i k realizaci v zájmových
https://theses.cz/id/jo0yws – práce na příbuzné téma
Šlichová prospekce potoka Lubence u Frýdlantu nad Ostravicí
 (Veronika BOKOVÁ)

Bakalářská práce, UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta, 2016

Geologie / Environmentální geologie

Příbuzné soubory: BAKAL_SK_PRCE_PDF.pdf BAKAL_SK_PRCE_PDF.txt BAKAL_SK_PRCE_PDF.pdf
Bakalářská práce zpracovává téma šlichové prospekce potočních sedimentů podél potoka Lubence včetně jeho přítoků. Vzhledem ... zrn korundu (se zvýšeným obsahem chromu až 0,089 apfu) je
https://theses.cz/id/616udp – práce na příbuzné téma Podobné
Vývoj Digitálního historického modelu města Brna
 (Veronika Kneblová)

Diplomová práce: Vývoj Digitálního historického modelu města Brna  (Veronika Kneblová)

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, 2019

práce Veronika Kneblová Vedoucí ... Autor: Bc. Veronika Kneblová Přírodovědecká ... Google Chrome 9+, Opera 12
https://is.muni.cz/th/c18lx/Kneblova_DP.pdf   
Komunikace s umělou inteligencí: hledání hranic porozumění
 (Veronika Urbášková)

Bakalářská práce: Komunikace s umělou inteligencí: hledání hranic porozumění  (Veronika Urbášková)

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2018

2018 Veronika Urbášková MASARYKOVA ... médií Veronika Urbášková Komunikace ... prohlížeče Google Chrome a po každé
https://is.muni.cz/th/g0ev8/Komunikace_s_umelou_inteligenci_-_hledani_hranic_porozumeni.pdf   

Aktuálně je prohledáváno asi 264 433 položek.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 09:37, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz