Theses 

Přístup k informacím ve veřejné správě – Bc. Blanka Jankovská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Blanka Jankovská

Bakalářská práce

Přístup k informacím ve veřejné správě

The Access to Information in Public Administration

Anotace: Tato práce se věnuje přístupu k informacím ve veřejné správě analyzováním poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a poskytování informací ve správním řízení, dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Dále srovnává obě právní úpravy a navrhuje jejich změny.

Abstract: This thesis is focused on the access to information within public administration by analysis of information providing according to Act No. 106/1999 Coll., on Free Access to Information and Providing of Information in Administrative Procedure, as amended, and Act No. 500/2004 Coll., Administrative Procedure Code, as amended; and by comparison of both legal regulations and drafting their possible amendments.

Klíčová slova: informace, přístup, právo, žádost, žadatel, správní řízení, účastník řízení, information, access, entitlement, request, applicant, administrative proceedings, participant of proceedings

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.
  • Oponent: JUDr. Michal Maslen, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 12:47, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz