Theses 

An Employee Motivation Plan for a Czech Manufacturing Company – Ondřej MOTÚZ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi

Ondřej MOTÚZ

Bakalářská práce

An Employee Motivation Plan for a Czech Manufacturing Company

An Employee Motivation Plan for a Czech Manufacturing Company

Abstract: The main objective of this Bachelor thesis is analysis of employee motivation in selected Czech manufacturing company. This thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part describes the current knowledge about motivation, its types and ways of rewarding employees. Analytical part is based on analysis of system of motivation and rewarding in selected company. Analytical part contains description of actual motivational plan obtained from internal documents and also from a questionnaire survey. The conclusion is a summary of the survey results and proposes recommendations to improve the motivational system inside of the company.

Abstract: Předmětem bakalářské práce je analýza motivace zaměstnanců ve vybrané české výrobní společnosti. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. První, teoretická část popisuje dosavadní poznatky o motivaci, jejich typech a způsobech odměňování zaměstnanců. Druhá, praktická část se věnuje analýze systému motivace a odměňování ve firmě. Je v ní popsán aktuální motivační program z poskytnutých interních materiálů a z dotazníkového průzkumu. Závěr je věnován shrnutí výsledků dotazníkového šetření a navrhnutí doporučení k vylepšení systému motivace ve firmě.

Keywords: motivace, stimulace, befity, zaměstnanec, zaměstnavatel, spokojenost, odměňování

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013
  • Zveřejnit od: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martina Kubíčková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=30628 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

MOTÚZ, Ondřej. An Employee Motivation Plan for a Czech Manufacturing Company. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 7. 2019 19:32, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz