Theses 

An Employee Motivation Plan for a Czech Manufacturing Company – Ondřej MOTÚZ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Ondřej MOTÚZ

Bachelor's thesis

An Employee Motivation Plan for a Czech Manufacturing Company

An Employee Motivation Plan for a Czech Manufacturing Company

Abstract: The main objective of this Bachelor thesis is analysis of employee motivation in selected Czech manufacturing company. This thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part describes the current knowledge about motivation, its types and ways of rewarding employees. Analytical part is based on analysis of system of motivation and rewarding in selected company. Analytical part contains description of actual motivational plan obtained from internal documents and also from a questionnaire survey. The conclusion is a summary of the survey results and proposes recommendations to improve the motivational system inside of the company.

Abstract: Předmětem bakalářské práce je analýza motivace zaměstnanců ve vybrané české výrobní společnosti. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. První, teoretická část popisuje dosavadní poznatky o motivaci, jejich typech a způsobech odměňování zaměstnanců. Druhá, praktická část se věnuje analýze systému motivace a odměňování ve firmě. Je v ní popsán aktuální motivační program z poskytnutých interních materiálů a z dotazníkového průzkumu. Závěr je věnován shrnutí výsledků dotazníkového šetření a navrhnutí doporučení k vylepšení systému motivace ve firmě.

Keywords: motivace, stimulace, befity, zaměstnanec, zaměstnavatel, spokojenost, odměňování

Language used: English

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2013
  • Accessible from:: 3. 5. 2013

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Martina Kubíčková

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.5.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 3. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=30628 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

The right form of listing the thesis as a source quoted

MOTÚZ, Ondřej. An Employee Motivation Plan for a Czech Manufacturing Company. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Other references 


Go to top | Current date and time: 16/6/2019 02:59, Week 24 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz