Theses 

Edukace u pacientů s implantabilním kardioverterem - defibrilátorem – Bc. Andrea Malá

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Medicine

Master programme / field:
Specializations in Health Science / Intensive Care

Theses on a related topic

Display description

Bc. Andrea Malá

Master's thesis

Edukace u pacientů s implantabilním kardioverterem - defibrilátorem

Education for patients with implantable cardioverter - defibrillator

Abstract: Diplomová práce je zaměřena na problematiku edukací u pacientů po resuscitaci pro maligní arytmie. Svým obsahem je rozdělena na teoretickou část a část empirickou. Teoretická část popisuje edukaci v obecné rovině, implantabilní kardioverter-defibrilátor, dále edukací v souvislosti se zavedeným implantabilním kardioverterem-defibrilátorem. Následná empirická část je založena na kvalitativním šetření, prováděným metodou strukturovaného rozhovoru s pacienty po zavedení implantabilního kardioverteru-defibrilátoru. Cílem práce je zjistit do jaké míry byli pacienti edukováni o implantabilním kardioverteru-defibrilátoru a o životě po implantaci.

Abstract: The diploma thesis is focused on issues regarding education of patients after resuscitation due to malignant arrhythmia. It has been divided into two parts – theoretical one and practical one. Theoretical part deals with education in general, implantable cardioverter – defibrillator and education associated with implantable cardioverter – defibrillator applied. Following practical part is based on qualitative research, carried out by structured dialog with the patients with the implantable cardioverter – defibrillator. The aim of the work is to find out how much were the patients educated about the implantable cardioverter – defibrillator and about life after the implant.

Keywords: Implantabilní kardioverter-defibrilátor, maligní arytmie, edukace, resuscitace, Implantable cardioverter-defibrilátor, malignant arrhythmias, eduction, resuscitation

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 9. 2017
  • Supervisor: PhDr. Michaela Schneiderová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta


Go to top | Current date and time: 21/5/2019 23:11, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz