Nikola SZMEKOVÁ

Bakalářská práce

Kvalita života pacientů s implantabilním kardioverter-defibrilátorem

Quality of life of patients with implantable cardioverter-defibrillator
Anotace:
Cíl: Hlavním cílem bakalářské práce bylo zjistit kvalitu života pacientů s ICD a porovnat výsledky s populačními normami. Dále posoudit informovanost pacientů, zkušenosti s výboji a výskyt komplikací. Metodika: Průzkumný soubor tvořilo 82 pacientů s ICD ve věku do 65 let, minimálně 6 měsíců po implantaci, kteří navštívili arytmologickou ambulanci nebo byli hospitalizováni na kardiologických odděleních …více
Abstract:
Aim: The main aim of the bachelor thesis was to assess the quality of life of patients with an ICD and to compare the results with population norms. Furthermore, to determine the level of patients' awareness, experiences with device discharges and occurrence of complications. Methods: The researched group consisted of 82 patients with an ICD aged up to 65 years of age, at least 6 months after implantation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SZMEKOVÁ, Nikola. Kvalita života pacientů s implantabilním kardioverter-defibrilátorem. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra