Theses 

Získávání, výběr a adaptace zaměstnanců jako základ strategického řízení lidských zdrojů v MSP – Bc. Kateřina Stehnová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Bc. Kateřina Stehnová

Bachelor's thesis

Získávání, výběr a adaptace zaměstnanců jako základ strategického řízení lidských zdrojů v MSP

Acquisition, choice and adaptation of employees as a basis for the strategic management of human resources in MSP

Anotácia: Bakalářská práce vychází z problematiky řízení lidských zdrojů. V úvodní části práce jsou popsána teoretická východiska a vymezeny pojmy související s tématem, jako způsoby získávání, výběr a adaptace zaměstnanců. V praktické části je analyzován proces personálních činností v rámci působnosti Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje a zhodnocení návrhů možných opatřeních vedoucích ke zlepšení součinnosti mezi spolupracujícími odděleními a územními odbory.

Abstract: Bachelor thesis is based on the issue of human resource management. In the first part describes the theoretical background and defines terms related to topics such as ways of acquiring, selection and adaptation of employees. The practical part analyzes the process of staffing activities within the scope of the Fire Rescue Service of the Central Region and the evaluation of proposals for possible measures to improve the synergy between the cooperating departments and territorial departments.

Kľúčové slová: Uchazeč, zaměstnanec, příslušník, služební poměr, pracovní poměr, fyzická způsobilost, přijímací řízení, služební hodnost, tarifní třídy. Candidate, employee, member of the service relationship, employment, physical fitness, admissions, service rank, tariff class.

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedúci: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Oponent: Ing. Helena Pleskotová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 21. 5. 2019 14:54, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz