Theses 

Ekonom a zástupce studentského koordinátora mezinárodního festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2016 – BcA. Marie Trefná

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Dramatická umění / Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management

BcA. Marie Trefná

Bakalářská práce

Ekonom a zástupce studentského koordinátora mezinárodního festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2016

The Financial Manager and the Deputy of the Coordinator of the International Festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2016

Anotace: Dokumentace absolventského výkonu, Ekonom a zástupce studentského koordinátora mezinárodního festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2016, shrnuje všechny fáze projektu z pohledu autorky práce. Definuje výchozí situaci, cíle, popisuje činnost ekonoma festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER a zabývá se hodnocením práce na projektu.

Abstract: Documentation of graduate performance, The Financial Manager and the Deputy of the Coordinator of the International Festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2016, resumes all phases of the project from the point of view of the author. It defines default situation, goals, and tasks of the Financial Manager of the festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER. In addition, it evaluates work, which was done on the project.

Klíčová slova: rozpočet, divadlo, dotace, granty, festival, budget, theatre, contribution, grants

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. MgA. Blanka Chládková
  • Oponent: doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/b6vv3/

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 04:36, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz