Theses 

Jazykové a formálně grafické prostředky personální a pracovní inzerce v Ruské federaci a České republice – Bc. Kristýna Syslová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Kristýna Syslová

Bakalářská práce

Jazykové a formálně grafické prostředky personální a pracovní inzerce v Ruské federaci a České republice

Linguistic components and pattern graphical format of employment offers in the Russian Federation and the Czech Republic

Anotace: Cílem této bakalářské práce je analýza českých a ruských pracovních inzerátů a jejich porovnání. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je rozdělena na tři kapitoly, první se zabývá trhem práce a nezaměstnaností, druhá personalistikou a třetí ruskými a českými pracovními portály. Praktická část práce analyzuje pracovní inzeráty z pracovních portálů z hlediska formálně-grafického a jazykového. V této části jsou také popsány některé časté chyby.

Abstract: The aim of this thesis is to analyze and compare Russian and Czech employment offers. The thesis is divided into two parts – the theoretical and the practical. The theoretical part is divided into three chapters, the first chapter focuses on the labour market and the unemployment, the second deals with personnel management and the third mentions Czech and Russian employment websites. The practical part of the thesis deals with linguistic analysis and analysis of forms and content of some of the employment offers from the employment websites. There ale also described some of the most common mistakes.

Klíčová slova: pracovní inzeráty, Česká republika, Ruská federace, pracovní portály, nezaměstnanost, personalistika, employment offers, Czech Republic, Russian Fedration, employment websites, unemployment, personnel management

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
  • Oponent: Mgr. Apollinarija Nazarčuková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 00:53, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz