Theses 

Lolita: A Comparative Analysis of Vladimir Nabokov's Novel and Stanley Kubrick's Adaptation – Mgr. et Mgr. Ivana Plevíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. et Mgr. Ivana Plevíková

Bakalářská práce

Lolita: A Comparative Analysis of Vladimir Nabokov's Novel and Stanley Kubrick's Adaptation

Lolita: A Comparative Analysis of Vladimir Nabokov's Novel and Stanley Kubrick's Adaptation

Anotace: Tato práce představuje srovnávací analýzu slavného románu Vladimira Nabokova, Lolity a jeho filmové adaptace režírované Stanleym Kubrickem. Práce je rozdělena do šesti hlavních kapitol. První kapitola představuje oba autory a podáva důležité a rovněž zajímavé informace o jejich životech, stylech a jednotlivých způsobech zacházení s analyzovaným dílem. Následně se práce zabývá záležitostmi týkajícimi se společenského a kulturního pozadí a poukazuje na nejpodstatnější okolnosti ovlyvňující tvůrčí procesy obou děl. Zbylé čtyři části jsou věnovány analýze čtyř hlavních postav románu, kterými jsou Lolita, Humbert Humbert, Clare Quilty a Charlotte Hazeová. Práce popisuje různé scény a aspekty přímo propojené s hlavními protagonisty a porovnává je s jejich filmovými protějšky ztvářnenými Sue Lyonovou, Jamesem Masonem, Peterem Sellersem a Shelley Wintersovou. Na základě těchto srovnání práce dále analyzuje podstatné změny, vynechání, dodatky a také podobnosti ve filmové adaptaci. Dále práce zkoumá možné důvody výskytu těchto jevů a rozhoduje, jak případně ovlyvňují divákovo vnímání obou děl.

Abstract: The thesis provides a comparative analysis of Vladimir Nabokov's famous novel Lolita and the film adaptation directed by Stanley Kubrick. Thesis is divided into six main chapters. The first introduces both authors and presents the important as well as interesting details about their lives, styles and individual ways of dealing with the story of Lolita. Afterwards, the thesis deals with the matter of social and cultural background of the time and points out the most significant factors influencing the creations of both works. The remaining four parts are dedicated to the analysis of the four main characters of the story – Lolita, Humbert Humbert, Clare Quilty and Charlotte Haze. The thesis depicts various scenes and aspects directly connected to the main protagonists and compares them to their cinematographic counterparts portrayed by Sue Lyon, James Mason, Peter Sellers and Shelley Winters. On grounds of the comparisons, the thesis further analyses the significant changes, omissions, additions as well as similarities of the story's filmic reconstruction. Further, it tries to examine the possible reasons for such phenomena and decides in what ways do they eventually influence audience's perception of both works.

Keywords: Lolita, Vladimir Nabokov, comparative analysis, Production Code, novel, adaptation, Stanley Kubrick, omission, addition, change, perception, vnímání, Humbert Humbert, Charlotte Haze, Clare Quilty, adaptace, román, srovnávací analýza, změna, vynechání, dodatek, 1958, 1962

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Alexandra Stachurová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 18:44, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz