Theses 

Informační chování internetové generace a jeho důsledky pro vysokoškolské knihovny – Bc. Iveta Matoušková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Informační studia a knihovnictví

Bc. Iveta Matoušková

Bakalářská práce

Informační chování internetové generace a jeho důsledky pro vysokoškolské knihovny

Information Behaviour of the Net Generation and its Implications for College Libraries

Anotace: Bakalářská diplomová práce s názvem Informační chování internetové generace a jeho důsledky pro vysokoškolské knihovny se skládá ze dvou částí. Teoretická část představuje předchozí generace a charakterizuje tzv. internetovou generaci především z hlediska informačního chování při vyhledávání informací. V praktické části jsou představeny vybrané výzkumy, které dokazují, že dnešní studenti vysokých škol nejsou dostatečně informačně gramotní. Součástí práce je vlastní výzkum informační chování studentů Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Získané výsledky jsou porovnány s výsledky vědeckých výzkumů, abychom zjistili, zda se v našem prostředí objevují podobné problémy jako v zahraničí. V závěru práce jsou navržena doporučení, která by mohla přispět k řešení situace.

Abstract: Bachelor thesis named Information Behaviour of the Net Generation and its Implications for College Libraries is divided into two parts. The theoretical part presents previous generations and describes characteristics of the Net Generation especially from the view of information seeking behaviour. The practical part introduces selected researches. They all prove that present college students aren’t enough information literate. The thesis also includes my own survey of information behaviour of students at Faculty of Arts at Masaryk University. The findings are compared with the results from scientific researches to find out whether there are similar problems like in other countries in the world. At the end of the thesis I suggest some recommendations that can help to solve the situation.

Klíčová slova: generace, generační rozdíly, Baby Boomers, generace X, internetová generace, informační chování, vyhledávání informací, vysokoškolské knihovny, informační gramotnost, generation, generational differences, Generation X, Net Generation, information behaviour, information seeking, college libraries, information literacy

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 17:07, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz