Bc. Markéta Krutská

Bakalářská práce

Informační chování posluchačů univerzity třetího věku

Information Behavior of Listeners of the University of the Third Age
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá informačním chováním posluchačů univerzity třetího věku. V teoretické části je popsáno informační chování a pojmy související, fenomén stáří a demografické změny ve společnosti. Součástí práce je výzkum, který proběhl na Mendelově univerzitě v Brně. Výzkum byl kvantitativní a metodou sběru dat byly dotazníky. Výsledkem práce je návrh témat kurzu, který by se mohl vyučovat …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the information behavior of students of the university of the third age. The theoretical part describes information behavior and related concepts, phenomenon of ageing and demographic changes in society. The thesis includes research, which took place at Mendel University in Brno. The research was quantitative and the data collection method were questionnaires. The result …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Michal Lorenz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta