Theses 

Hospodaření příspěvkové organizace Gymnázium Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi – Bc. Jan Boubín

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jan Boubín

Diplomová práce

Hospodaření příspěvkové organizace Gymnázium Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi

Management of budgetary organization Gymnazium Dr. Josefa Pekare in Mlada Boleslav

Anotace: Diplomová práce Hospodaření příspěvkové organizace Gymnázium Dr. Josefa Pekaře se zabývá problematikou organizace a financování příspěvkových organizací. Práce rozebírá současnou situaci neziskového sektoru, definuje pojmy dotace a subvence a popisuje současný stav systému vzdělávání v České republice. Dále podrobně popisuje organizaci a financování příspěvkových organizací a demonstruje aktuální stav na příkladu konkrétní příspěvkové organizace v oblasti školství. Výsledkem práce je ucelený přehled dané problematiky následovaný přínosem autora formou návrhů zlepšení současného stavu. Návrhy změn se týkají organizace školství, organizace a financování příspěvkových organizací a hospodaření Gymnázia Dr. Josefa Pekaře za účelem progresivních změn v oblasti managementu a financování školních veřejných institucí.

Abstract: Diploma thesis Management of budgetary organization Gymnazium Dr. Josefa Pekare in Mlada Boleslav deals with issue of organization and funding of budgetary organizations. Thesis analyzes the current situation of the public sector, defines subsidies and describes the current state of the education system in the Czech republic. Further the thesis describes the management and financing of budgetary organizations and demonstrates the current status of the concrete budgetary organization in education system. The result of the thesis is a comprehensive overview of the issue of budgetary organizations, followed by the author's contribution in the form of proposals for improving the current situation. The proposals for improving relate to the organization of education, management and financing of budgetary organizations and management of Gymnazium Dr. Josefa Pekare for purpose of the progressive changes in management and financing of public school institutions.

Klíčová slova: dotace, financování, hospodaření, neziskový sektor, příspěvkové organizace, školství

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015
  • Zveřejnit od: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Václav Urbánek, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=30895 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta

Jak správně citovat práci

Boubín, Jan. Hospodaření příspěvkové organizace Gymnázium Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi. Liberec, 2015. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 5. 2019 21:07, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz