Theses 

Srovnávací analýza inzerátů v britských a českých časopisech životního stylu – Michal ŠALDA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi

Michal ŠALDA

Bakalářská práce

Srovnávací analýza inzerátů v britských a českých časopisech životního stylu

A Comparative Analysis of Advertisements in British and Czech Lifestyle Magazines

Abstract: The current study deals with the characterictic features of advertisements in Czech and British lifestyle magazines and their decoding in textual, visual and stylistic level. The study reflects linguistic, paralinguistic and stylistic devices, which are used in advertising. The language is considered to be a basic device in context with its visual aspects. The practical part is dedicated to analysis of ten advertisements and four of them in detail. The analysis indicates which linguistic, paralinguistic and stylistic devices are used in advertising and how they differ from each other in Czech and British magazines. It has been decided that the devices used in advertising differ only particulary and that they bring common features.

Abstract: Tato studie se zabývá charakteristickými rysy inzerátů v českých a britských časopisech životního stylu a jejich rozluštěním v textové, vizuální a stylistické rovině. Studie zohledňuje lingvistické, paralingvistické a stylistické prosředky, které jsou využívány v inzerci. Jako základní prostředek v inzerci je považován jazyk v kontextu s vizuálními prostředky. Praktická část je věnována rozboru deseti inzerátů, z toho čtyřem podrobně. Samotný rozbor ukazuje, které lingvistické, paralingvistické a stylistické prostředky jsou využívány v inzerci a jak se od sebe liší české a britské inzeráty. Bylo rozhodnuto, že prostředky užívané v inzerci se liší jen částečně a že většinou nesou společné rysy.

Keywords: reklama, text, kontext, význam, znak

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2009
  • Zveřejnit od: 13. 5. 2009
  • Identifikátor: 11205

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Drábková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 13. 05. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 5. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=11205 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Jak správně citovat práci

ŠALDA, Michal. Srovnávací analýza inzerátů v britských a českých časopisech životního stylu. Zlín, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 5. 2019 11:45, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz