Mgr. Roman Světnický

Diplomová práce

Reklama a její nekalosoutěžní dopady včetně subsidiárního významu generální klauzule

Advertising and its Impact on Unfair Competition, Including the Subsidiary Significance of the General Clause
Anotace:
Reklama nás obklopuje na každém kroku, a proto je nezbytné pro ni stanovit určitý regulační rámec, aby nedocházelo k porušení či ohrožení jiných právem chráněných zájmů. Ve své práci se zabývám právní úpravou reklamy tak, jak prochází celým právním řádem, přičemž se zaměřuji zejména na ta ustanovení, která mohou být spojena se zakázanými, respektive nekalosoutěžními projevy reklamy. V tomto kontextu …více
Abstract:
Advertising surrounds us wherever we go, and therefore it is necessary to provide a certain regulatory framework to prevent any violation or danger to other legally protected interests. In my thesis I deal with the regulatory framework of advertising as it penetrates through the Czech legal system, focusing particularly on those statutory provisions which may be linked with prohibited, respectively …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2012
  • Vedoucí: JUDr. Eva Večerková, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo