Theses 

Nehodovost v paraglidingu – Šárka TESKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Aktivity v přírodě

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Šárka TESKOVÁ

Bakalářská práce

Nehodovost v paraglidingu

Paragliding accident frequency

Anotace: Bakalářskou práci ?Nehodovost v paraglidingu? jsme rozdělili na dvě části. V teoretické části jsme se zabývali seznámením s paraglidingem. Krátce jsme připomněli počátky paraglidingu, objasnili letové režimy a současné disciplíny. Pozornost jsme věnovali také vybavení, zejména padákovému kluzáku. V hlavní části jsme se zabývali statistikami nehod a incidentů, dále pak faktorům ovlivňujícím nehodovost. Práci jsme zakončili diskuzí k dané problematice a shrnutím výsledných grafů.

Abstract: Our bachelor thesis named ?Paragliding accident frequency? is devided into two parts. In the theoretical part, we dealt with familiarization with paragliding. We briefly reminded the beginnings of paragliding, flight modes and current disciplines. We aimed one's attention to the equipment, particularly the glider. In the main part, we looked at the statistic of accidents and incidents and factors influencing accidents frequency as well. We conclude our thesis by discussion about given problems and summary of the resulting graphs.

Klíčová slova: Paragliding, nehoda, zranění.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011
  • Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Jan Hnízdil, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 28. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

TESKOVÁ, Šárka. Nehodovost v paraglidingu. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 11:36, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz