Theses 

Testování klimakterického syndromu u žen pomocí MRS a Kuppermanovy škály – Kristýna VESELÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Kristýna VESELÁ

Bakalářská práce

Testování klimakterického syndromu u žen pomocí MRS a Kuppermanovy škály

Testing the climacteric syndrome of women using MRS and Kupperman index

Anotace: Cíl: Rozšířit poznatky o možnostech objektivizace klimakterického syndromu pomocí standardizovaných dotazníků a provést jejich komparaci včetně porovnání výsledků vlastního výzkumu se zahraničními studiemi. Materiál a metody: Byl zvolen kvantitativní výzkum na vzorku 100 žen. Výzkumnou metodou byly standardizované dotazníky Menopause Rating Scale a Kuppermanův index. Výsledky: Podle Kuppermanova indexu mají ženy vyhodnocen větší stupeň klimakterických obtíží než podle Menopause Rating Scale. Závěr: K objektivizaci klimakterického syndromu by byl vhodnější Kuppermanův index doplněný o chybějící symptomy.

Abstract: Objective: To expand the knowledge about the objectification of climacteric syndrome using standardized questionnaires and carry out their comparison with comparisons of the results of our own research with studies abroad. Material and methods: Quantitative research was chosen on a sample of 100 women. The research method was standardized questionnaires Menopause Rating Scale and Kupperman index. Results: According Kupperman index women have evaluated a higher degree of climacteric syndrome than by Menopause Rating Scale. Conclusion: To objectification of climacteric syndrome would be more appropriate Kupperman index including the missing symptoms.

Klíčová slova: Klimakterický syndrom, Klimakterium, Kuppermanův index, Menopause Rating Scale, Menopauza

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ivana Lamková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=172628 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií

Jak správně citovat práci

VESELÁ, Kristýna. Testování klimakterického syndromu u žen pomocí MRS a Kuppermanovy škály. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 11:14, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz