Bc. Simona MALÚŠKOVÁ

Diplomová práce

Somatické a psychické symptomy u žen v klimakteriu a menopauze v souvislosti s užíváním hormonální substituční terapie

Women's somatic and psychic symptomes during climacterium and menopause in connection with using of a hormonal substitution therapy
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo zjistit, zda existují rozdíly v psychosomatických příznacích u žen v období klimakteria, které užívají hormonální substituční terapii a u žen, které hormonální substituční terapii neužívají. Dílčí cíle byly zaměřeny na tělesnou hmotnost a jednotlivé skupiny příznaků a to na psychické, somatické, vazomotorické a sexuální. Výzkumný soubor tvořilo 213 respondentek. Šetření bylo …více
Abstract:
The aim of the master thesis was to determine if there are differences in psychosomatic symptoms between women in climacterium which are using hormonal substitution therapy and women which are not. Partial aims were focused on body weight and single groups of symptoms, namely psychic, somatic, vasomotoric and sexual. Research group consists of 213 women; investigation was realized in gynaecological …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
Zveřejnit od: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MALÚŠKOVÁ, Simona. Somatické a psychické symptomy u žen v klimakteriu a menopauze v souvislosti s užíváním hormonální substituční terapie. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta