Theses 

Krize období dospívání – Bc. Renáta PODLEŚNÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika

Bc. Renáta PODLEŚNÁ

Bakalářská práce

Krize období dospívání

Crisis of adolescence

Anotace: Tato práce pojednává o období dospívání, které je jedním z nejzásadnějších a nejdramatič-tějších období v životě člověka. Jeho dramatičnost spočívá zejména v množství změn, kte-rými musí organizmus dítěte projít. Je obdobím hledání vlastní identity a smysluplného místa ve světě. Náročnost situací a nedostatečné zvládnutí všech vývojových úkolů může u nezralého jedince vyústit v typické krize období dospívání, které jsou popsány v teoretické části této práce. Praktická část práce pak pomocí případové studie nabídne pohled na prů-běh adolescence u jednoho konkrétního jedince a postoj jeho rodičů k tomuto období.

Abstract: The Bachelor Thesis deals with a period of adolescence which is one of the most essential and the most dramatic in a lifetime. Its extremeness especially consists in a number of changes going through a child's organism. It is a period of looking for own identity and purposeful place in the world. As a result of demanding situations and failing all cycles of evolution/development tasks may end in typical crisis of adolescence which is described in a theoretical part of the thesis. The practical part of the thesis offers a view of adolescence process in an example of particular individual and his/her parents attitudes towards the period.

Klíčová slova: dospívání, krize, vývojové změny, krize identity, vztahy, vývoj osobnosti

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2009
  • Zveřejnit od: 13. 5. 2009
  • Identifikátor: 12226

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. PhDr. Bohumil Koukola, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 13. 05. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 5. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=12226 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Jak správně citovat práci

PODLEŚNÁ, Renáta. Krize období dospívání. Zlín, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 23:16, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz