Theses 

Pacient s perkutánní endoskopickou gastrostomií – Kateřina Vyroubalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Kateřina Vyroubalová

Bakalářská práce

Pacient s perkutánní endoskopickou gastrostomií

Patient with percutaneous endoscopic gastrostomy

Anotace: Bakalářské práce je zaměřena na problematiku perkutánní endoskopické gastrostomie. Teoretická část pojednává o problematice malnutrice především u pacientů seniorů, zabývá se indikacemi, kontraindikacemi a komplikacemi založení perkutánní endoskopické gastrostomie, zmiňuje ošetřovatelskou péči o pacienta a podávání výživy do perkutánní endoskopické gastrostomie. Empirická část je zaměřena na znalosti sester v oblasti perkutánní endoskopické gastrostomie v akutní a následné péči.

Abstract: The bachelor thesis is focused on the problems of percutaneous endoscopic gastrostomy. The theoretical part deals with malnutrition issues especially with senior patients, it looks into indications, contraindications and complications of establishing percutaneous endoscopic gastrostomy, it mentions nursing care about a patient and giving nutrition into percutaneous endoscopic gastrostomy. The empirical part is aimed at the knowledge of nurses in the area of percutaneous endoscopic gastrostomy in acute and subsequent care.

Klíčová slova: Klíčová slova, Senior, malnutrice, perkutánní endoskopická gastrostomie, ošetřovatelská péče o pacienta, péče o perkutánní endoskopickou gastrostomii. Key words, malnutrition, percutaneous endoscopic gastrostomy, nursing care about a patient, care about percutaneous endoscopic gastrostomy.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2018
  • Oponent: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 22:24, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz