Ing. Tereza Volmutová

Bakalářská práce

Cestovní ruch a životní prostředí ve vybraném regionu ČR

Tourism and the Environment in Chosen Region
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je popis problematiky vztahu cestovního ruchu a životního prostředí. V první části jsou rozebrány základní pojmy a aspekty cestovního ruchu. Druhá část je zaměřena na životní prostředí, krajinu a náležitosti udržitelného rozvoje. Ve třetí části je popsán vztah obou zmíněných oblastí a jak cestovní ruch může působit na životní prostředí. Poslední, čtvrtá část, se potom zaměřuje …více
Abstract:
The subject of the bachelor work is to describe issues of the relationship between tourism and environment. In the first part there are basic terms and aspects of tourism analyzed. The second part is focused on the environment, landscape and aspects of sustainable development. In the third part there are relationship between both mentioned topics described and how tourism can influence environment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Ondřej Petr, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martin Šauer, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta