Gladys Kiplagat

Diplomová práce

The effects of devolution on sustainable development in Kenya

Vliv decentralizace na udržitelný rozvoj v Keni
Anotace:
Po desetiletích bojů o začlenění do rozhodování, lidských práv a udržitelného rozvoje přijal keňský lid v roce 2010 novou ústavu. Hlavním rysem nové ústavy byla decentralizace vlády a vládních funkcí. Cílem bylo zajistit lokální účast ve vládě, řešit desetiletí marginalizace a nespravedlivé rozdělení zdrojů a případně snížení chudoby prostřednictvím udržitelného rozvoje. Hlavním cílem této práce bylo …více
Abstract:
After decades of fighting for inclusion in decision making, human rights, and sustainable development, the Kenyan people passed a new constitution in 2010. The main feature of the new constitution was the devolution of government and government functions. The aim was to ensure local participation in government, address decades of marginalisation and inequitable distribution of resources, and eventually …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ladislava Issever Grochová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta