Ing. Jana Honcová

Diplomová práce

Informační systém datových schránek - zhodnocení provozu v oblasti orgánů veřejné moci

Data repository - evaluate the operation of public authorities
Anotace:
Tato práce se zabývá zhodnocením prvních let provozu Informačního systému datových schránek orgánů veřejné moci ve vztahu k dalším způsobům komunikace, jejich struktuře a okolí. Jako další zlepšení systému jsou zpracovány varianty zavedení povinnosti pro fyzické osoby komunikovat se státní správou pomocí datových schránek v rozlišení na krátké a dlouhé období. Ty jsou vyhodnoceny i z ekonomického hlediska …více
Abstract:
This thesis deals with the valorization of the first years of operation Data Box Information System in public authorities in relation to other modes of communication, their structure and surrounding. As a further improvement of the system are elaborated variants making it compulsory for natural person to communicate with the government using data boxes broken down into short term and long term. They …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 11. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Honcová, Jana. Informační systém datových schránek - zhodnocení provozu v oblasti orgánů veřejné moci. Pardubice, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Magisterský studijní program / obor:
Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní management, marketing a logistika